GRI-indeksi

Sponda soveltaa vuosikatsauksessa 2016 GRI G4-ohjeiston sovelluslaajuutta Core.

Vuosikatsauksessa esitetään GRI G4 -raportointiohjeiston mukainen yleinen perussisältö (General Standard Disclosures) sekä erityinen perussisältö (Specific Standard Disclosures) eli johtamiskäytäntöjen kuvaus ja yritysvastuun tunnusluvut. Erityinen perussisältö (Specific Standard Disclosures) raportoidaan olennaiseksi tunnistettujen näkökohtien osalta GRI G4 Core tason vaatimusten mukaisesti.

GRI-indeksi > (pdf)