Vastuullisuus

Meille vastuullisuus on jokapäiväistä toimintaa

Spondassa vastuullisuus on luonnollinen osa jokapäiväistä työtämme ja liiketoimintaosaamistamme. Puhumme Spondabilitystä. Spondability näkyy liiketoimintamme arjessa kannustaen meitä ja kumppaneitamme kohti yhä vastuullisempaa huomista. Spondability kattaa kaikki vastuullisuuden alueet; sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun. Energiatehokkuuden parantamisessa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa koko kiinteistöalalla on merkittävä rooli ja haluamme olla vahvasti mukana tässä työssä.

Visiomme on olla kiinteistöalan vastuullisin toimija

Vastuullisen toiminnan kehittämistä ohjaa visiomme.  Tavoitteemme on olla kiinteistöalan luotetuin, kannattavin ja vastuullisin toimija sekä kestävän kehityksen toteuttaja.

Edistämme kiinteistöalan vastuullisia toimintatapoja myös yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Edellytämme alihankkijoiltamme läpinäkyvää toimintaa ja ajanmukaista tiedottamista. Harmaan talouden torjumiseksi olemme määritelleet alihankkijoille tiukat sopimusehdot ja edellytämme alihankkijoiden kuuluvan tilaajavastuurekisteriin.

Spondan vuokraamissa toimitiloissa työskentelee päivittäin noin 30 000 henkilöä.

Meille työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää

Panostamme Spondassa monin eri tavoin henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Jokaisen työntekijän työtä ohjaavat selkeät tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Hyvä esimiestyö on meille ensiarvoista ja arvioimme sitä vuositasolla. Tarjoamme työntekijöille kattavan työterveyshuollon ja tuemme työntekijöiden omaehtoista liikuntaa sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Noudatamme kaikessa toiminnassamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita.

Vastuullisuusprioriteetit viitoittamassa kestävää kehitystä

Olemme määritelleet kuusi vastuullisuusprioriteettia, joiden toteuttamiseen ja kehittämiseen yhtiön toiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota. Prioriteetit kumpuavat Spondan strategiasta, ja erityisesti sen asiakaskokemusta ja ympäristövastuuta koskevista strategisista painopisteistä.

Vastuullisuusprioriteettien tarkoituksena on tukea Spondan oman toiminnan kehitystä kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuosittain. Toteutimme vuonna 2014 olennaisuusanalyysin, jonka perusteella vastuullisuusprioriteetit päivitettiin. Spondan vastuullisuusprioriteetit ovat:

  • Energia- ja ympäristötehokkuus
  • Kiinteistöjen sijainti
  • Asiakaskokemuksen parantaminen
  • Henkilöstöön panostaminen
  • Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta
  • Alan eteenpäin vieminen

Tulevaisuuden haasteet odottavat - olemme valmiina

Tulevaisuuden haasteisiin valmistaudumme jo nyt panostamalla ympäristöosaamisen lisäämiseen ja ympäristön hyvinvointia edistävien ratkaisujen kehittämiseen. Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja toimintaamme parantaaksemme energiatehokkuutta sekä pienentääksemme kiinteistöjen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Tuemme asiakkaitamme toimitilojen energiatehokkaammassa käytössä ja pyrimme lisäämään heidän ympäristötietoisuuttaan. Asiakkaamme ja muut yhteistyökumppanimme ovatkin avainroolissa vastuullisuutemme toteuttamisessa. Ympäristön hyvinvointi huomioidaan myös kiinteistösijoituksista päätettäessä. Sijoitusstrategiamme mukaisesti keskitämme kiinteistöomistusta kaupunkien keskeisille paikoille, julkisten kulkuyhteyksien äärelle.