Vastuullisuuden sitoumukset

Vastuullista toimintaamme ohjaavat yhtiön eettinen toimintaohje, Code of Conduct, sekä YK:n Global Compact periaatteet.

Laadimme vuonna 2014 yhtiön eettisen toimintaohjeen, Code of Conductin, joka luo perustan Spondan vastuullisuustyölle ja sen johtamiselle, sekä sidosryhmäyhteistyölle. Toimintaohje kattaa Spondan vastuullisuuden periaatteet kuten hyvän hallintotavan, vastuut ja odotukset tärkeimpiä sidosryhmiä kohtaan, läpinäkyvän liiketoiminnan, lahjonnan ja korruption vastaisuuden, ympäristövastuun sekä vastuumme työnantajana. Code of Conduct on Spondan hallituksen hyväksymä. Code of Conductia täydentävät Spondan sisäiset politiikat, toimintaohjeet sekä sitoumukset.

Olemme myös sitoutuneet toiminnassamme noudattamaan YK:n Global Compactin kymmentä vastuullisuusperiaatetta liittyen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön sekä korruption vastaisuuteen. Sponda allekirjoitti sitoumuksen vuonna 2014. Sitoumus tukee tavoitettamme olla alamme vastuullisuuden edelläkävijä.

Raportoimme vuosittain edistymisestämme Global Compact sitoumuksen kymmenen periaatteen noudattamisessa. Raportointi on julkisesti saatavilla täällä >

Spondan Code of Conduct