Vastuullisuusraportointi

Sponda raportoi vuosittain läpinäkyvästi kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ja tavoitteiden tuloksista. Vastuullisuusraportoinnissa noudatamme GRI G4 Core tason vaatimuksia. Raportointi on integroitu osaksi vuosikatsaustamme sekä verkkosivujamme. Vuosikatsauksen lisäksi raportoimme kestävän kehityksen mukaisesta toiminnastamme osavuosikatsauksissamme.

Vuosittaiseen vastuullisuusraportointiimme kuuluu lisäksi myös seuraavat kansainväliset ja arvostetut vastuullisuuden raportoinnit:

YK:n Global Compact
YK:n Global Compact on yrityksille suunnattu maailmanlaajuinen yhteiskuntavastuualoite, jonka kymmenen vastuullisuusperiaatteen noudattamista raportoidaan YK:lle vuosittain.

CDP Climate
CDP Climate on maailmanlaajuinen raportointjjärjestelmä, jossa keskitytään ilmastonmuutoksen hillitsemisen strategiaan, tavoitteisiin ja toimintaan.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark)
GRESB on maailmanlaajuinen kiinteistöalan kattava vastuullisuusraportointijärjestelmä, jossa raportoidaan muun muassa yritysvastuun johtamisjärjestelmät ja periaatteet sekä niiden implementointi ja saavutukset.

Lisäksi kuulumme Helsingin kaupungin Ilmastokumppanuusverkostoon. Raportoimme yhteistyöverkostolle vuosittain ilmastositoumuksemme tulokset.