Vastuullisuuden johtaminen

Spondan liiketoiminnan johtamiskäytännöt kattavat myös vastuullisuuden johtamiseen liittyvät toimenpiteet. Integroitu lähestymistapa kytkee vastuullisuuden jo olemassa oleviin johtamiskäytäntöihin.

Yhtiön strategian lisäksi vastuullisuuden johtamiskäytännöt Spondassa pohjautuvat eettiseen toimintaohjeeseen eli Code of Conductiin, YK:n Global Compact -periaatteisiin sekä yhtiön sisäiseen toimintakäsikirjaan.

Spondan kuuden vastuullisuusprioriteetin johtaminen on hajautettu ja vastuutettu sekä johtoryhmä- että operatiivisella tasolla. Tarkemman kuvauksen vastuullisuusprioriteettien johtamisesta löydät kunkin prioriteetin kuvauksen yhteydestä.

Kokonaisuudessaan vastuullisuuden johtamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta vastaa Spondassa toimitusjohtaja. Tarvittaessa vastuullisuusasioita käsitellään myös yhtiön hallituksessa.