Yhtiökokoukset

Yhtiökokoukset

Yhtiökokous on Spondan ylin päätöksentekoelin. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä käsittelemään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.

Näihin kuuluvat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käytöstä päättäminen, hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkioistaan päättäminen sekä tilintarkastajien valinta ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen.

Yhtiökokoukseen on oikeus osallistua osakkeenomistajalla, joka on ennen yhtiökokousta merkitty osakasluetteloon ja ilmoittautunut kokoukseen kokouskutsun mukaisesti. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan tarvittaessa koolle, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin se lain mukaan muuten on pidettävä.

Yhtiökokousarkisto
 

AGM 2017

The Annual General Meeting of Sponda Plc was held on Monday 20 March 2017 at 2:00pm Finnish time in the Helsinki Hall of the Finlandia Hall, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Resolutions of Sponda Plc's Annual General Meeting
Annual General Meeting Presentation
Agenda
Notice to Annual General Meeting
Proposals of the Board of Directors to the AGM
Proposal of the Shareholders’ Nomination Board to the AGM
Proposed amended Rules of Procedure of the Nomination Board

Members of the Board of Directors

Kaj-Gustaf Bergh 
Christian Elfving 
Paul Hartwall 
Outi Henriksson 
Leena Laitinen 
Juha Metsälä 
Raimo Valo

Financial Statements 2016
Board of Directors’ Report 2016
Auditor’s Report 2016

Data Protection Description