Avotilassa oman tilan tarpeisiin liittyvät toiveet korostuvat kiireen tunnun lisääntyessä. Useimmiten asiat  ovat kuitenkin ratkaistavissa sopimalla yhdessä pelisäännöistä tai esimerkiksi istumajärjestystä uudistamalla.

Avotilassa korostuu yhteisen sopimisen merkitys

Havaitsimme työtyytyväisyyskartoituksessamme, että täsmälleen samanlaisissa avotiloissa työskentelevät ammattilaisemme kokivat työskentely-ympäristönsä toimivuuden hyvin eri tavoin. Toisten mielestä tila on mitä mainioin, tukee työskentelyä ja luo puitteet hyvälle yhteishengelle. Toisten mielestä parantamisen varaa olisi paljonkin. Käymiemme keskusteluiden perusteella selvisi, että koettu kiireen tunne vaikutti merkittävästi siihen, miten koemme työskentely-ympäristömme.

Kiireen tunne vaikuttaa kokemukseemme työtilastamme

Kiireen tunne syntyy yleensä aikatauluista, joihin ei itse voi vaikuttaa. Asiat pitää saada syntymään heti tai eilen, eikä ole mahdollista valita itselle parasta mahdollista hetkeä. Niinpä sellaiset työympäristön ominaisuudet, kuten kännyköiden piippailu tai työkaverien keskustelu, mitkä normaalissa tilanteessa eivät häiritse tai koetaan läheisyyttä ja yhteishenkeä luovaksi, ovatkin muuttuneet työnteon haitaksi.

Avotilassa keskittymiseen liittyvät haasteet korostuvat kiireen tunnun lisääntyessä. Useimmiten asiat ovat kuitenkin ratkaistavissa sopimalla yhdessä pelisäännöistä tai esimerkiksi istumajärjestystä uudistamalla. Jos tilassa työskentelevät yhdessä tunnistavat jotkut paikat toisia hälyisemmiksi, kannattaa nämä työpisteet varata niille, joiden työ on liikkuvaa ja jotka ovat paljon poissa työpisteeltään. Erilaiset soitto- ja merkkiäänet voidaan sopia pidettäväksi mahdollisimman hiljaisella ja kovaäänisiä keskusteluita työtovereiden kanssa kannattaa välttää.

Pikkupulmat kannattaa ratkaista heti

Keskustelemalla tilan käyttäjien kanssa etukäteen tilaan liittyvistä järjestelyistä annetaan heille mahdollisuus tulla kuulluksi ja saada kokemus, että heidän mielipiteillään on merkitystä. Parhaat ideatkin löytyvät tällä tavalla ja moni pikkupulma on tullut ratkaistua ennen kuin se kasvaa ongelmaksi.

Ikä tai sukupuoli eivät näyttäisi olevan ratkaisevia tekijöitä toimitilaan liittyvää työtyytyväisyyttä arvioitaessa. Tyytyväisyyden kokemukset syntyvät muun muassa yksilöiden erilaisista tavoista käsitellä stressiä ja erilaisesta reviiritarpeesta, mutta ennen kaikkea siitä, kuinka me tilan käyttäjät toimimme ja käyttäydymme siellä. Sama tila – eri tunne; me ihmiset luomme meitä ympäröivän tilan toimivuuden ja mukavuuden.

Heli Mäkelä
Spondan henkilöstöpäällikkö

Julkaistu

10.1.2013
Tags