Sponda järjesti yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa Ympäristötorin Aalto-yliopiston arkkitehtuurin ja median laitoksilla.

Aalto-yliopistolla Otaniemessä järjestetty Ympäristötori houkutti vähentämään energiankulutusta ja ympäristökuormitusta. Talossa opintojaan suorittavat ja työskentelevät pääsivät tapahtumassa tutustumaan ekotehokkaisiin ratkaisuihin. Ympäristötorilla opastettiin tilojen käyttäjiä myös henkilökohtaisiin ekotekoihin, kuten siihen, miten omilla jokapäiväisillä ruokailuvalinnoilla voi vaikuttaa hiilijalanjälkeen.

Halusimme innostaa kiinteistön käyttäjiä ympäristömyönteiseen toimintaa, kertoo Spondan ympäristövastuupäällikkö Hanna Duraku.

”Tapahtuman tavoitteena oli osallistaa rakennuksen käyttäjiä ja innostaa heitä entistä ympäristömyönteisempään toimintaan. Taustalla on vuoden 2014 lopulla solmittu Aallon ja Spondan välinen ympäristökumppanuussopimus”, toteaa Spondan ympäristövastuupäällikkö Hanna Duraku.

Tilaisuuteen osallistui viitisenkymmentä arkkitehtuurin tai median opiskelijaa.

Ympäristöasiat osaksi arkea

Sponda asettaa yhdessä ympäristökumppaniensa kanssa omistamilleen kiinteistölle ympäristötavoitteita. Niiden toteutumista seurataan kuukausittain.

Otaniemessä sijaitsevassa Miestentie 3:n kiinteistössä tavoitteena on vähentää rakennuksen energian- ja vedenkulutusta kaksi prosenttia viime vuodesta ja tehostaa jätteiden kierrätystä entisestään.

Ympäristöasiat ja vastuullisuus ovat luonnollinen asia Spondan toimintaa, ja ne on nostettu tärkeään asemaan yhtiön toimintastrategiaa.

”Seuraamme kuukausittain kiinteistön energiankulutusta, kierrätystä ja veden kulutusta ja pyrimme suhteuttamaan niitä tilojen oppilasmääriin, jotka ovat hyvin vaihtelevia. Kuulemani mukaan opiskelijat viettävät tiloissa jopa öitä makuupusseissaan”, Duraku kertoo.

Kestävä kampus

Tilaisuudessa puheenvuoron piti myös Aalto-yliopiston Arkkitehtikillan puheenjohtaja Säde Palmu aiheenaan Yhdessä kestävämpää kampusta. Aalto-yliopiston tavoitteena on olla Suomen johtava kestävä yliopistokampus vuonna 2020.

Palmu muistuttaa, että Arkkitehtikilta on ensimmäinen kilta Otaniemen kampuksella, jolla on ympäristövastaavan pesti olemassa. Ympäristöasioiden huomioiminen kampuksella ei ole kuitenkaan vain ympäristövastaavan tehtävä, sillä ympäristöasioista huolehtiminen kuuluu kaikille. Arkkitehtiopiskelijat tulevat myös ammattiinsa valmistuttuaan vaikuttamaan siihen, millaisia ympäristöystävällisiä ratkaisuja toteutetaan tulevaisuuden rakennuksissa ja asuinalueissa.

”On hyvä, että tulevaisuuden suunnittelijat miettivät jo opiskeluaikana, mihin esimerkiksi pienoismallien kierrätettävät materiaalit joutuvat ja miten niitä voitaisiin tehokkaimmin kierrättää, jotta sekajätettä syntyisi mahdollisimman vähän. Kannustaisinkin meitä kaikkia miettimään näitä tilaisuudessa esiin nousevia kysymyksiä meidän omassa toiminnassamme”, Palmu totesi.

Yhdessä ympäristön puolesta

Aalto kampuspalveluiden Tanja Pietikäisen mielestä Ympäristötoritapahtuma on hyvä tapa saada opiskelijat mukaan talon yhteisiin ympäristöasioihin.

”Opiskelijat ovat jo hyvin aktiivisia ympäristöön liittyvissä asioissa. Esimerkiksi lajittelua helpottavien fasiliteettien järjestäminen tiloihin kiinteistön omistajan puolesta on hyvä asia.”

Ensimmäisen vuoden maisema-arkkitehtiopiskelija Kaisla Rahkola toteaa, että rakennuksen käyttäjien ja omistajien välinen yhteistyö ympäristöasioissa on tärkeää, sillä tilojen käyttäjillä on omakohtaista tietoa siitä, mitä mahdollisia parannuksia ja mahdollista apua he kaipaavat esimerkiksi kierrätyksen tehostamiseksi.

”Ympäristöasioiden huomioiminen on alallamme hyvin tärkeää ja sellainen asia joka ei katoa mihinkään. Opinnoissakin se tulee nousemaan nykyistäkin enemmän pinnalle tulevaisuudessa.”

Arkkitehtuurin ja median laitosten kiinteistön omistaja Sponda järjesti Ympäristötorin yhdessä Aalto-yliopiston arkkitehtikillan ja arkkitehtuurin laitoksen sekä Aalto-yliopiston kampuspalvelut -palveluyksikön kanssa. Näytteilleasettajina olivat mukana myös kiinteistön siivouksesta ja ylläpidosta vastaavat Corbel ja Lassila&Tikanoja sekä ympäristöjärjestö WWF.

Teksti: Nina Garlo-Melkas

Julkaistu

23.4.2015
Tags