Muuttuva työ edellyttää muuttuvia työtapoja. Kysyimme kahdelta huippuasiantuntijalta, miten tulevaisuudessa voi menestyä.

Lauri Järvilehto, työn filosofi

”Jopa 35−50 prosenttia nykyisistä ammateista ja toimenkuvista tulee lähivuosina katoamaan. Se on hurja yhteiskunnallinen muutos.

Menestyminen tässä maailmassa vaatii jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Sen pitää olla sisään rakennettua, ja siihen pitäisi ohjata jo koulussa ja opinnoissa.

Elämän ikäinen oppiminen eli life long learning ei riitä. Tarvitaan myös päivittäistä uuden oppimista eli life wide learning.

Muistutan ihmisiä ajattelemisen tärkeydestä, joka usein kiireessä unohtuu. Rutinoituminen ja asioiden toistaminen ilman ajattelua on vaarallista.

Toimitila voi merkittävästi tukea ajattelua, ja tila vaikuttaa huomattavasti ihmisen suorituskykyyn. Työmuistimme on kapea, ja sinne mahtuu 6−7 asiaa kerrallaan. Kun se kuormittuu, ihminen on toimintakyvytön. Stressaava ympäristö voi häiritä ihmisen keskittymistä niin paljon, että hänen älykkyysosamääränsä käytännössä putoaa.

Keskittyneen olotilan syntyminen vaatii noin 20 minuutin rauhan, mutta avotilassa rauha keskeytyy keskimäärin 10 minuutin välein. Sen vuoksi parhaissa työtiloissa on 7−8 erilaista tilaa erilaisiin tarpeisiin − niin rauhalliseen, keskittymistä vaativaan työhön kuin vapaamuotoiseen keskusteluun, kokouksiin ja ideointiin.”

Cristina Andersson, yritysvalmentaja

”Suurin yksittäinen työn tekemisen muutos on robotisaatio. Luova työ tulee lisääntymään ja suorittava työ siirtyy yhä useammin robottien tehtäväksi. Rutiininomainen työ katoaa, ja tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän luovuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Tulevaisuudessa menestyvät ihmiset, jotka pystyvät omaksumaan uusia taitoja ja oppivat jatkuvasti uutta. Puhun mielelläni boheemista ihmisestä, joka pystyy tajunnan räjäyttävään ajatteluun.

Boheemi ihminen ei ole vahvistusnarkomaani, joka tarvitsee ajatuksilleen koko ajan tukea muilta. Hän uskaltaa rohkeasti ajatella omalla tavallaan ja kyseenalaistaa perinteitä ja sääntöjä.

Boheemin ajattelun kehittämisessä toimitilalla on suuri merkitys. Tekniikan pitää olla siellä ubiikkia eli kaikkialla läsnä. Jos kyse on palveluyrityksen toimitilasta, siellä pitää olla nopea läpimenoaika ja elämyksellisyyttä. Asiat sujuvat ja ihmiset viihtyvät mutta pääsevät nopeasti eteenpäin omiin asioihinsa. Toimitila pitää miettiä boheemilla tavalla ja niin, että siellä viihtyy.”

Teksti: Johanna Hytönen

Julkaistu

9.9.2015
Tags