Kiinteistöala on vahvasti sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja hyvästä syystä: Kiinteistöjen osuus maailman energiankulutuksesta on peräti 40 prosentin tuntumassa. Spondan ympäristövastuupäällikkö Hannamari Koivula tietää, että toimitilojen ekologisuus on pysyvä trendi maailmalla.

Tietoisuus toimitilojen ympäristökuormituksesta on maailmanlaajuista: kiinteistöt ovat suuri yksittäinen energiankuluttaja. Kipupisteet on tunnistettu ja vähitellen teot alkavat puhua puolestaan. Spondan ympäristövastuupäällikkö Hannamari Koivulan mukaan katseet kohdistuvat juuri nyt muun muassa rakennusten energiankulutuksen pienentämiseen. Suomessa esimerkiksi lämmitykseen menee 25 prosenttia koko Suomen energiankulutuksesta. Energiansäästö on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä energiakustannukset ovat nousseet.

Kiinteistöala kantaa globaalisti vastuuta ympäristöstä. Siihen velvoitetaan muun muassa Euroopan unionin määrittämillä säädöksillä. Yritystasolla toimitilojen ekotehokkuutta toteutetaan Koivulan mukaan pitkälti yritysten omien ympäristöohjelmien avulla, joita ohjaavat lainsäädännön lisäksi erilaiset yrityskohtaiset sitoumukset, kuten kansallinen energiatehokkuussopimus ja kaupunkien ilmastokumppanuudet.

Suomessa ollaan valveutuneita ja toimitilalta edellytetään sekä energiatehokkuutta että ympäristöystävällisyyttä.

Vihreät vuokrasopimukset

Suuri osa Spondan asiakkaista on mukana yhtiön Energiatehokkuus- ja Ympäristökumppanuusohjelmissa, joiden avulla pyritään vähentämään kiinteistöjen ympäristökuormitusta ja energiankulutusta. Energiatehokkuusohjelma kattaa jopa 75 prosenttia Spondan kiinteistökannasta.

Ohjelman alkuperäinen tavoite vähentää kiinteistöjen energiankulutusta 10 prosentilla vuoteen 2016 mennessä on jo saavutettu. Seuraavana etappina on saavuttaa yhteensä 20 prosentin vähennys vuoteen 2020 mennessä.

Myös muut tulokset ympäristövaikutusten vähentämisessä näyttävät lupaavilta. Kiinteistöjen vedenkulutusta on vähennetty kymmenen prosenttia vuoden 2011 tasosta. Lämmitykseen puolestaan kului noin seitsemän prosenttia vähemmän energiaa kuin vuonna 2011.

”Jätteiden hyödyntämisessä pääsimme viime vuonna 87 prosenttiin ja tänä vuonna olemme saavuttamassa jo reippaasti yli 90 prosentin hyötykäyttöasteen”, Hannamari Koivula sanoo.

Jätteiden hyötykäyttö tarkoittaa erilaisten materiaalien kierrätystä ja uusiokäyttöä sekä hyötykäyttöä energiana.

Energiatehokkuus- ja Ympäristökumppanuusohjelmien lisäksi Sponda tarjoaa asiakkailleen Green Lease -vuokrasopimusmallia. Siinä sovitaan yhteisistä ympäristötavoitteista ja hyvitysmalleista. Saavutetut taloudelliset säästöt tai ylitykset jaetaan vuosittain sovitusti vuokralaisen ja vuokranantajan kesken. Koivula uskoo, että vihreiden vuokrasopimusten suosio on kasvussa.

Teksti: Elise Tamminen

Julkaistu

1.9.2014
Tags