Rutinoituminen ja asioiden toistaminen ilman ajattelua on vaarallista, sanoo työn filosofi Lauri Järvilehto.

Työelämä on nyt suurimmassa murroksessa ainakin sataan vuoteen. Digitalisaatio on todellisuutta, ja se vie mennessään jopa puolet nykyisistä toimenkuvista ja ammateista.

Menestyminen tässä maailmassa vaatii jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Sen pitää olla sisään rakennettua, ja siihen pitäisi ohjata jo koulussa ja opinnoissa.

Elämän ikäinen oppiminen eli life long learning ei riitä. Tarvitaan myös päivittäistä uuden oppimista eli life wide learning.

Vierailin äskettäin Kalifornian Piilaaksossa, jonka ilmapiiri on maailman innovatiivisin. Siellä huomiota kiinnitti can do -asenne. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että ideoita ei leimata etukäteen menestyviksi tai epäonnistuviksi, vaan uskalletaan kokeilla.

Kun tähän vielä lisätään pay it forward -toimintatapa, on onnistumisille pedattu tie valmiiksi. Pay it forward -asenne merkitsee sitä, että kaveria autetaan eikä odoteta siitä heti vastapalvelusta. Ei puolusteta mustasukkaisesti omaa tilkkua, vaan halutaan, että kaverikin menestyy. Se on lopulta kaikkien etu.

Tässä ajassa muistutan ihmisiä myös ajattelemisen tärkeydestä, joka usein kiireessä unohtuu. Rutinoituminen ja asioiden toistaminen ilman ajattelua on vaarallista.

Toimitila voi merkittävästi tukea ajattelua, sillä tila vaikuttaa huomattavasti ihmisen suorituskykyyn. Työmuistimme on kapea, ja sinne mahtuu 6−7 asiaa kerrallaan. Kun se kuormittuu, ihminen on toimintakyvytön. Stressaava ympäristö voi häiritä ihmisen keskittymistä niin paljon, että hänen älykkyysosamääränsä käytännössä putoaa.

Keskittyneen olotilan syntyminen vaatii noin 20 minuutin rauhan, mutta avotilassa rauha keskeytyy keskimäärin 10 minuutin välein. Sen vuoksi parhaissa työtiloissa on 7−8 erilaista tilaa erilaisiin tarpeisiin − niin rauhalliseen, keskittymistä vaativaan työhön kuin vapaamuotoiseen keskusteluun, kokouksiin ja ideointiin.

Hyvä toimitila voi tukea uuden oppimista, verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä. Tämä auttaa uudenlaista ajattelua, can do -asenteen toteutumista ja ideoiden törmäyttämistä. Ja juuri sitä me Suomessa nyt tarvitsemme kyräilyn, perinteiden ja rutiinien sijasta.

Lauri Järvilehto on filosofian tutkija, joka on tehnyt pitkän uran myös musiikkituottajana. Hänen uusin teoksensa Upeaa työtä ilmestyi 2013.

Julkaistu

26.10.2015
Tags