Tietoyhteiskuntatutkija Risto Linturi on seurannut teknologian kehitystä aitiopaikalta reilut pari vuosikymmentä. Tuoreessa selvityksessään hän analysoi robotisaatiota, jonka vaikutukset ovat yllättävämpiä kuin osasimme odottaa.

Robotteja on pelätty ja odotettu kenties enemmän kuin mitään muuta yksittäistä tulevaisuuden tekijää.

"On ajateltu, että robotit vievät meiltä työt", kuvailee Risto Linturi.

Näin ei Linturin ja Ossi Kuittisen liikenne- ja viestintäministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle tekemän analyysin mukaan kuitenkaan ole. Robotisaatio poikkeaa Linturin mukaan perinteisestä automaatiosta, jossa yksinkertaisia työvaiheita suoritetaan isoissa sarjoissa.

Robotisaatio perustuu siihen, että pieniä sarjoja tuotetaan pitkälle kehittyneen robotin avulla yksilöllisiin tarpeisiin. Hakukonemarkkinointi ja sosiaalinen media tukevat tätä kehitystä.

" Sen sijaan että tehtäisiin miljoonittain tiettyä tuotetta huippuautomatisoidussa tehtaassa ja laivattaisiin ne konteissa suuriin marketteihin, voi pieni robotisoitu tuotantolinja tehdä paikallisesti joukon erilaisia tuotteita lähialueilla jaeltaviksi", kuvailee Linturi.

Paikallisen tuotannon merkitys näyttää siis robotisaation ansiosta kasvavan. Linturi iloitsee erityisesti siitä, että tuottavuus ja työhyvinvointi kasvavat käsi kädessä.

Robotisaatio edistää myös yrittäjyyttä, sillä tuottajaksi voi ryhtyä yhä pienemmällä alkupääomalla. Tuotannon edellytyksenä ovat digitaaliset ohjelmistot ja laaja digitaalinen osaaminen.

"Tämä voi kehittyä kaupallisina palveluina mutta myös joukkoistamalla", toteaa Linturi.

Pitkällä tähtäimellä robotisaatio voi järisyttää nykytalouden perusrakenteita.

"Tuotteiden ja palvelujen monimuotoisuus vähentää markkinatalouden vaikutusvaltaa ja vahvistaa sosiaalista pääomaa hyödyntävän verkostotalouden merkitystä. Tämä näkyy esimerkiksi mainosrahoitteisina tai edullisina palveluina ja toisaalta yhteisöllisyyden kasvuna", Linturi jatkaa.

Teksti: Johanna Hytönen

Julkaistu

28.5.2015
Tags