Sponda on RAKLIn raadin mukaan edelläkävijä muuntojoustavien ja energiatehokkaiden työympäristöjen rakennuttajana.

Kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset valitsivat Spondan Vuoden rakennuttajaksi 2015. Kiitosta sai myös Spondan rooli asiakkaiden liiketoimintaa tukevien tuote- ja palvelukonseptien kehittäjänä.

”Sponda vastaa asiakkaiden muuttuviin tilatarpeisiin perusparantamalla ja ajanmukaistamalla käytössä olevia toimitiloja tai kohentamalla rakennusten energiatehokkuutta. Kiinteistöjen hiilijalanjälki pienenee systemaattisilla ympäristöohjelmilla”, kehuu RAKLI ry:n tekninen johtaja Ilpo Peltonen.

Spondan Hannu Hirvensalo ja Veli-Pekka Tanhuanpää (kesk.) vastaanottivat kunniakirjan. Palkinnon perusteluissa kiitettiin Spondaa pitkäjänteisestä työstä energiatehokkaiden ja innovatiivisten kiinteistöjen rakennuttajana.

Uudishankkeissa Sponda huomioi tilojen käyttötarpeiden tulevat muutokset jo suunnitteluvaiheessa ja tavoittelee monikäyttöisiä ja pitkäikäisiä kiinteistöjä. Rakentamisessa hyödynnetään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

”Tila- ja energiatehokkuudella pienennetään rakennuksen käyttökustannuksia ja suunnitteluvaiheessa ennakoidaan tulevaisuuden energia- ja teknologiatarpeita sekä muuttuvia työn tekemisen tapoja. Rakennukset sovitetaan luontevasti lähiympäristöönsä ja ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Ne muuntuvat joustavasti asiakkaiden tarpeiden mukaan”, hän lisää.

Uudishankkeissa otetaan huomioon myös tulevaisuuden työtavat ja muuntojoustavuus, kertoo Spondan kiinteistökehityksestä vastaava liiketoimintajohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää.

Vuodesta 2007 jaetun Vuoden rakennuttaja -palkinnon arviointikriteereissä kiinnitetään huomiota rakennuttajan esimerkillisyyteen rakennuttajana ja alan vaikuttajana, kestävän kehityksen ratkaisuihin, laatuun ja innovatiivisuuteen, muihin kriteereihin sekä toimialakiertoon.

”Rakennuttajana Sponda on innovatiivinen ja myös hyvin aktiivinen RAKLIn Rakennuttaminen-toimikunnan ja Toimitilat-johtoryhmässä edistämässä kestävän kehityksen ratkaisuja”, hän kiittelee.

Energiatehokkaita esimerkkejä

Tiukan talouden aikanakin Sponda on onnistunut rakennuttamaan neljä merkittävää toimistotaloa ja käynnistänyt muuntojoustavan kauppakeskuksen rakentamisen. Nämä hankkeet viestivät pitkäjänteisistä toimintatavoista, kestävän kehityksen mukaisesta ympäristö- ja energiatehokkuusosaamisesta sekä vastuullisuudesta. Yhtiötä kiitellään myös toiminnan läpinäkyvästä raportoinnista ja tilaajavastuurekisterin mukaisesta toiminnasta harmaan talouden kitkemiseksi.

Esimerkki kestävästä tavasta yhdistää uutta ja vanhaa rakennuskantaa sekä samalla elävöittää kaupunkia on vuonna 2018 avautuva Kauppakeskus Ratina Tampereella. Kaksi uudistettavaa funkisrakennusta saavat seurakseen kolmikerroksisen uudisrakennuksen.

”Ratinan kauppakeskuksen jäähdytyksessä hyödynnetään Tampereen suvannon kylmää vettä. Kohteeseen tulee uusia energiaratkaisuja ja monikäyttöisiä, joustavasti muuntuvia tiloja”, sanoo Sponda Oyj:n liiketoimintajohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää.

Erityisen ylpeä hän on rakentamisen aikaisen LEED Platina -ympäristösertifikaatin saaneesta Estradi-toimistotalosta, joka valmistui viime vuonna Helsingin Lassilaan. Kiinteistön päävuokralainen on Kone Hissit Oy.

”Estradin talotekniikkajärjestelmä vähentää energiankulutusta optimoimalla jäähdytyksen ja lämmityksen ”, Tanhuanpää sanoo.

Samaa teknologiaa käytetään myös joulukuussa 2015 Ilmalanrinteeseen valmistuneissa kolmessa toimistotalossa. Kiinteistöjen päävuokralainen on Suomen suurimpiin konsulttitoimistoihin lukeutuva rakentamisen asiantuntija Sweco.

”Kiinteistössä alittuvat reilusti nykyiset matalaenergiataloja koskevat määräykset. Vaikka toimitilarakentamista koskevat jäähdytysvaatimukset ovat tiukentuneet koko 2000-luvun, olemme onnistuneet luomaan ratkaisuja, jotka kuluttavat sallittua vähemmän energiaa. Toimistotalojen energiatehokkuutta on saatu kasvatettua ja ympäristövaikutuksia pienennettyä”, Tanhuanpää sanoo.

Julkaistu

31.1.2016
Tags