Vastuullisuus on meillä Spondassa aina ollut osa jokapäiväistä toimintaa ja tapaa ajatella. Muutama vuosi sitten mietimme, miten voisimme nostaa teemaa esiin kiinnostavalla ja tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Henkilöstömme  yhteisten pohdintojen tuloksena syntyi termi Spondability. Mielestämme se herättää tavoitteidemme mukaisia positiivisia, vastuullisuuteen liittyviä mielleyhtymiä, joten päätimme ottaa sen käyttöön.

Vastuullisuus ei ole liiketoiminnasta erillinen muoti-ilmiö

Yrityksissä nousee usein pinnalle erilaisia muoti-ilmiöitä, ismejä, joiden näkökulmasta sitten tarkastellaan kaikkea tekemistä. Esimerkiksi laatujärjestelmät olivat kovasti tapetilla muutama vuosi sitten, ja tämä sinänsä hyödyllinen prosessi sai monissa yrityksissä turhankin suuret mittasuhteet. Nyt vastuullisuusajattelussa on samantapaisia piirteitä.

Vastuullisuus mielletään usein liiketoiminnasta kokonaan erillisiksi hankkeiksi. Helposti ajatellaan myös, ettei vastuullisesta toiminnasta saisi hyötyä, vaan sen pitäisi olla pyyteetöntä maailmanparannusta. Näin ei kuitenkaan ole! Esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on meille järkevää sekä liiketaloudellisesti että ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta. Uskon vahvasti , ettei liiketoimintaa ja vastuullisuutta voi erottaa toisistaan, eikä niiden välillä ole ristiriitaa.

Tavoitteellista työtä yhdessä asiakkaiden kanssa

Ellei muoti-ilmiö, mitä Spondability sitten oikein on? Se on pitkäjänteistä työtä vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi. Koska kiinteistöt ovat merkittävä kasvihuonekaasujen tuottaja, ympäristövastuun merkitys korostuu meillä erityisesti. Tavoitteisiin päästäksemme meille on tärkeää saada myös kiinteistöissämme toimivat asiakkaat mukaan ympäristötalkoisiin, ja tarjoammekin heille tähän avuksi sekä tietoa että erilaisia palveluita.

Hyviä tuloksia jo lyhyessä ajassa

Spondability on osoittautunut monella tapaa onnistuneeksi ideaksi. Olemme voineet koota vastuullisuusasiamme sananmukaisesti yhden otsikon alle ja saaneet paljon positiivista huomiota kehittämishankkeillemme. Mikä kuitenkin kaikkein tärkeintä: olemme lyhyessä ajassa saavuttaneet hyviä tuloksia energiatehokkuuden parantamisessa, hiilijalanjäljen pienentämisessä ja muissa tavoitteissamme. Uskallan väittää, että olemme vastuullisessa toiminnassa toimialamme johtavien yritysten joukossa, ja tavoitteellinen työ jatkuu.

Kari Inkinen
Spondan toimitusjohtaja

Julkaistu

12.12.2012
Tags