Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Leo Stranius on vuoden verran saanut noin kolmasosan kotinsa tarvitsemasta sähköstä aurinkopaneeleista.

Loppu tuotetaan tuulivoimalla. Kaukolämmitykseni on hoidettu pelleteillä, ja repussani oleva aurinkopaneeli lataa puhelimeni ja kannettavan tietokoneeni. Energiavalinnoista on tullut henkilökohtaisia.

Oman energiankulutuksen ympäristövaikutukset kiinnostavat meidän yksittäisten ihmisten lisäksi myös yrityksiä. Ongelmatonta energiantuotantomuotoa ei kuitenkaan ole. Kaikilla uusiutuvilla energialähteillä on haitallisia ympäristövaikutuksia.

Aurinkopaneeleihin tarvitaan harvinaisia metalleja, joiden louhiminen kuluttaa luonnonvaroja. Tuulivoimasta aiheutuu maisema- ja meluhaittoja.

Bioenergian käyttö uhkaa metsiemme monimuotoisuutta, ja vesivoima pilaa koskiluontomme.

Yksi hyvä tapa ehkäistä haitallisia vaikutuksia on varmistaa, että energia on Suomen luonnonsuojeluliiton merkitsemää EKOenergiaa. Ympäristön ja talouden kannalta kaikkein tehokkainta on kuitenkin minimoida energiankulutus.

Energiatehokkuutta voi edistää hyödyntämällä kiinteistöissä laitteiden tuottamaa hukkalämpöä. Suomessa esimerkiksi Polarsol on kehittänyt kiinteistön lämmitykseen hybridijärjestelmän, joka kerää yhdellä laitteella talteen aurinkolämpö-, ilmalämpö- ja kiinteistön hukkalämpöenergian.

Uusilla järjestelmillä saadaan lämpöenergia talteen myös viemäriin laskettavasta poistovedestä. Tämän lisäksi kiinteistöihin voidaan asentaa lämpöakkuja varastoimaan lämpöenergiaa pimeää ja kylmää sääjaksoa varten.

Tulevaisuudessa kotini ja toimistoni kuluttaa vain pienen määrän energiaa, ja senkin talo tuottaa itse. Vaatteissani olevien aurinkopaneelien lisäksi myös kävellessä ja pyöräillessä syntynyt energia otetaan jatkossa talteen.

LEO STRANIUS
Kirjoittaja on Suomen luonnonsuojeluliiton vs. toiminnanjohtaja.

Julkaistu

21.4.2016
Tags