Mikael Jungner loi työn kymmenen teesiä, jotta oppisimme tarttumaan sattumiin.

Viestintätoimiston toimitusjohtaja ja mediakasvo Mikael Jungner julkisti Spondan Mothership of Work -lanseeraustilaisuudessa työn kymmenen teesiään. Työtapojen on hänen mukaansa muututtava, koska maailma ympärillä muuttuu ratkaisevasti.

Sata vuotta sitten työ pilkottiin pieniin osiin ja jaettiin konemaisesti usealle tekijälle, koska se oli järkevää. Nyt pystymme Jungnerin mukaan parempaan.

”Maailma on muuttunut globaaliksi, ja kaikki digitaalisuuden mahdollisuudet ovat käytettävissä”, hän kiteyttää.

Teesit kumpuavat Jungnerin omista huomioista ja ennen kaikkea siitä, että työelämässä tehdään nyt paljon vääriä asioita.

Haetaan johtamista, kun pitäisi hakea vuorovaikutusta. Ja haetaan kannustimia, kun pitäisi hakea intohimoa ”, hän kuvailee.

Miten sitten pitäisi toimia? Utelias ja intohimoinen työyhteisö on Jungnerin mukaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa eikä alistu kiltisti johdettavaksi. Kun markkinat ja pelisäännöt muuttuvat, perinteinen työyhteisö on polvillaan, mutta vuorovaikutteinen työyhteisö kykenee tarttumaan sattumiin ja tekemään niistä menestyvää liiketoimintaa.

Vuorovaikutteisuus on Jungnerin mukaan tärkeää siksi, että muutoksen nopeus ylittää yhden ihmisen käsityskyvyn. Tarvitaan useita ihmisiä, ryhmä.

Utelias ja intohimoinen työyhteisö pystyy tarttumaan sattumiin ja tekemään niistä menestyvää liiketoimintaa.

Jungner lähti kyseenalaistamaan perinteisiä työtapoja jo kymmenen vuotta sitten, kun hän aloitti Ylen toimitusjohtajana. Jotkut sivuuttivat Jungnerin ajatukset kiinnittämällä huomiota vähäpätöisempiin yksityiskohtiin, kuten siihen, ettei hän käyttänyt solmiota.

Kymmenessä vuodessa asiat ja asenteet ovat muuttuneet. Muun muassa se, että aika harva enää käyttää jatkuvasti solmiota.

Moni asia tulee epäilemättä vielä muuttumaan. Jugnerin mukaan sekä raha että johtaminen menettävät tulevaisuudessa merkityksensä.

Raha ei enää motivoi ihmisiä vaan intohimo tehdä jotakin ”, hän perustelee.

Jungner ottaa esille autonvalmistaja Volkswagenin äskeisen päästötulosten manipuloinnin. Hän toteaa, ettei senkaltaisia tilanteita syntyisi, jos yrityksissä annettaisiin intohimon vaikuttaa. Työntekijät rakastaisivat työtä liian paljon antaakseen vilpin tapahtua.

Paljon on Jungnerin mukaan kiinni myös siitä, minkälaisia johtajia löydetään.

”On vaikea erottaa, haluaako ihminen johtaa omaksi edukseen vai lauman parhaaksi. Ja kun johtaminen vielä on todella vaikeaa, on usein parempi olla johtamatta ollenkaan. Kyllä ryhmät aina löytävät johtajansa.”

Yritysfilosofi Simon Sinekiä lainaten Jungner pelkistää motivaation kahteen hormoniin. Meitä innostavat dopamiini ja oksitosiini. Edellistä erittyy muun muassa onnistuneessa suorituksessa ja jälkimmäistä kosketuksessa. Oksitosiini synnyttää kiintymyssuhteita ja verkostoja, mikä on tulevaisuuden kannalta merkittävää.

”Nykyisin menemme elokuviin katsomaan, kuinka ihmiset tekevät intohimoisesti haluamiaan asioita. Miksi elämä ei voisi olla sellaista arkenakin?” Jungner kysyy.

Katso Mikael Jungnerin teesit videolta.

Teksti: Johanna Hytönen

Julkaistu

22.10.2015
Tags