Työyhteisön kehittämisessä tärkeintä on luoda avoin ilmapiiri uusien ideoiden esittämiselle. Lisäksi tarvitaan systemaattinen prosessi kehityskelpoisten hankkeiden valinnalle ja jatkojalostamiselle. Spondassa yhdestä henkilöstöltä tulleesta ideasta kasvoi mielenkiintoinen tilasuunnitteluhaaste.

Idean tunnistaminen ja siihen tarttuminen on tärkeintä

Suurten kehitysideoiden luominen ja eteenpäinvieminen organisaatioissa tuntuu usein toivottoman hankalalta, mutta kehittämisen voi aloittaa myös pienistä asioista. Useimmiten tärkeintä on kertoa ideansa sellaisessa muodossa, että muut voivat siihen tarttua. Idea on harvoin sellaisenaan valmis, mutta usein se herättää uusia ajatuksia. Tärkeintä onkin, että kaikkiin ideoihin suhtaudutaan avoimesti ja ne käsitellään systemaattisesti sovitun prosessin mukaisesti.

Erinomainen esimerkki yksittäisen idean lentoon lähtemisestä oli sähköiseen aloitelaatikkoomme, Innoboxiin, tullut aloite saada Helsingin keskustan toimistollemme lisää sekä rauhalliseen työskentelyyn että luovuutta vaativiin tehtäviin sopivia tiloja, jotka olisivat inspiroivia ja soveltuisivat myös ryhmätyöskentelyyn. Ratkaisuksi esitettiin toimiston vähäisellä käytöllä olleiden tilojen muuntamista erilaisia työskentelytapoja tukevaksi työympäristöksi.

Uusi tilasuunnitelma henkilöstöaloitteesta toteutuskelpoiseksi toimintasuunnitelmaksi

Idea eteni normaaliin tapaan Innoryhmämme käsittelyyn, jossa siihen tartuttiin. Ideassa nähtiin potentiaalia sekä alkuperäisessä tarkoituksessaan uudenlaisena työtilana että toisaalta mahdollisuutena esitellä asiakkaillemme vanhojen toimitilojen muuntelumahdollisuuksia. Suunnittelukumppaniksi löysimme Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tilasuunnittelun opiskelijat, joille tämänkaltaiset suunnittelutoimeksiannot ovat osa heidän opetussuunnitelmaansa.

Kun suunnittelutyöt valmistuivat maaliskuussa ja ne oli esitelty meille spondalaisille, saimme mahdollisuuden äänestää mielestämme parasta vaihtoehtoa intranetissämme. Erityisen ilahtunut olen suunnitelmiin liittyneistä psykologisista, pedagogisista ja ja johtamiseen liittyneistä moderneista ajatuksista. Seuraavaksi etenemme suunnitelmien viimeistelyyn ja käytännön toteutukseen.

Yksittäinen idea on siis jalostunut matkalla käytännönläheiseksi ja toteutuskelpoiseksi toimintasuunnitelmaksi.

Heli Mäkelä
Spondan henkilöstöpäällikkö

Julkaistu

17.4.2013
Tags