Yhteistyössä Lassila & Tikanojan kanssa olemme reilussa vuodessa onnistuneet nostamaan kiinteistöjemme jätteiden hyötykäyttöasteen yli 80 prosenttiin. Samalla kiinteistöissämme toimivien asiakkaidemme jätteiden lajittelu on helpottunut.

Lähes kaikki kiinteistöissämme syntyvä jäte hyötykäyttöön

Vuoden 2012 alussa solmimme pääkaupunkiseudun kiinteistöjemme jätteiden lajittelua koskevan yhteistyösopimuksen Lassila & Tikanojan kanssa parantaaksemme jätteiden hyötykäyttöastetta. Sopimuksen myötä kiinteistöjemme jätteiden hyötykäyttöaste on noussut 82 prosenttiin, pääkaupunkiseudun kiinteistöissä peräti 86 prosenttiin.

Haluamme helpottaa asiakkaidemme jätteiden käsittelyä

Lassila & Tikanojan Keravan jätteenkäsittelylaitoksen modernin tekniikan avulla valtaosa aiemmin kaatopaikalle päätyneestä jätteestä voidaan lajitella ja prosessoida teollisuuden rinnakkaispolttoaineeksi ja kierrätysmateriaaleiksi. Iso osa meidän kiinteistöistämme syntyvistä jätteistä on erilaisia pakkausmateriaaleja, jotka tällä prosessilla saadaan hyötykäyttöön.

Yhteistyön käynnistyttyä kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä on vähentynyt olennaisesti, noin kymmenesosaan aiemmasta. Kattava raportointi helpottaa jätteiden hyötykäytön seuraamista kohdekohtaisesti, jolloin muutoksiin voidaan reagoida nopeammin.

Jätteiden lajittelutyön osittainen siirtyminen L&T:n kierrätyslaitokseen on pienentänyt kiinteistöissämme lajiteltavien jätejakeiden määrää, mikä on helpottanut asiakkaiden jätteiden lajittelua ja vähentänyt myös lajitteluvirheitä.

Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme Lassila & Tikanojan kanssa. Jatkossa haasteenamme on saavutetun erittäin hyvän hyötykäyttöasteen säilyttäminen.

Tiina Huovinen
Spondan ympäristöpäällikkö

Julkaistu

25.3.2013
Tags