Pääsin tänä keväänä mukaan Spondan ympäristövastuun ytimeen ja sen kehityksen pariin. Blogeissani tulen keskittymään ajankohtaisiin kiinteistöalan yritys- ja ympäristövastuun teemoihin eri näkökulmista.

Eletään ympäristövastuun uutta aikakautta. Vielä 1990-luvulla ympäristövastuu nähtiin lähes pelkästään lakien ja säännösten noudattamisena. Nyt siitä on tullut meidän jokaisen asia. Suurina ajureina tähän ovat olleet tietoisuuden lisääntyminen, globaalit huolet, kuten ilmastonmuutos, väestönkasvu ja energian hinnan nousu sekä regulaation kiristyminen.

Olin vastikään kuuntelemassa KTI:n Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2014 -katsauksen julkistamista: Rakennukset kuluttavat yli kolmanneksen maailman energiasta. Suomen rakennuskanta ja tontit kattavat yli 60 prosenttia kansallisvarallisuudesta, rakennukset vastaavat noin 40 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta ja saman verran Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Tekemistä riittää.

Sijoitus energiatehokkuuteen on ilmastoteko. Keskilämpötila on kohonnut 1960-luvulta lähtien 0,3 astetta per vuosikymmen. Ilman energiatehokkuuden toimenpiteitä energiankulutuksen odotettu kasvu rakennusteollisuudessa on 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Kiinteistöala kantaa vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnassa. Energiatehokkuus ja ympäristövaikutusten pienentäminen ovat yritysten agendalla sekä taloudellisesta että päästöjen näkökulmasta. Energian hinnan nousu tekee käyttöteknisistä energiansäästötoimista houkuttelevia. Spondassa teemme jatkuvaa työtä energiatehokkuuden parantamiseksi ja olemme saaneet kiinteistöjemme energiankulutuksen hyvään laskuun. Tästä on hyvä jatkaa.

Yhdessä asiakkaan kanssa syntyy tulosta. Olemassa olevan rakennuskannan ympäristövaikutuksia on saatu pienennettyä nimenomaan yhteiseen hiileen puhaltamisella. On palkitsevaa seurata, miten muun muassa jätteiden hyötykäytössä ja kierrätyksessä on muutamassa vuodessa harpattu todella pitkälle. Tarjoamme asiakkaillemmekin monia palveluja, kuten kuukausittaista kulutusseurantaa, ympäristökumppanuuksia, ympäristötoritapahtumia ja Green Lease -sopimuksia. Tuemme asiakkaitamme vastuullisuuden toteuttamisessa.

Elinkaarinäkökulma kuuluu vastuullisuuteen. Ylimmällä otsikkotasolla se kattaa uudisrakentamisen, käytön ajan ympäristövaikutukset ja korjausrakentamisen. Työkaluja näiden kaikkien elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten hallitsemiseen ja pienentämiseen on hyvin saatavilla. Näistä esimerkkinä rakennusten ympäristösertifikaatit LEED ja BREEAM. Näiden hyötyjä kiinteistön arvon nousuun on alettu tutkia nyt Suomessakin enemmän ja ensimmäisiä tutkimustuloksia on siitä, että ympäristösertifikaatti nostaa kiinteistön arvoa ja alentaa käyttökustannuksia. Spondalla on jo yhdeksän ympäristösertifoitua rakennusta!

Kiinteistöt ovat suuri yksittäinen energiankuluttaja, mutta onneksi kipupisteet on tunnistettu ja vastuuta otettu. Uskon, että teot alkavat vähitellen puhua puolestaan.

Hannamari Koivula, ympäristövastuupäällikkö

Julkaistu

16.9.2014
Tags