2000-luku

2000

 • Castrum Oyj siirtyy Spondan omistukseen.
 • Makkaratalo siirtyy kokonaisuudessaan Spondan omistukseen.
 • Sponda luopuu strategiansa mukaisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevista alle 10 miljoonan markan kohteistaan.

2001

 • Varasto- ja teollisuuskiinteistöistä muodostetaan yhtiöön uusi Logistiikkakiinteistöt-yksikkö.

2002

 • Sponda myy kauppakeskus Itäkeskuksen.
 • Toiminnan strategista painopistettä siirretään enemmän asiakkaaseen ja tiloissa tapahtuvaan toimintaan.

2003

 • Sponda ostaa Helsingin Aleksanterinkadulla sijaitsevan Hermes-Kiinteistön.
 • Citycenterin ensimmäinen uudisosa tunnelitasolla valmistuu.

2004

 • Valtion osuus Spondan osakkeista laskee 34,5 prosenttiin.

2005

 • Kari Inkinen aloittaa Spondan toimitusjohtajana 1.6.
 • Strategiaa uudistetaan mm. laajentamalla liiketoimintaa Venäjälle ja Baltian maihin.
 • Perustetaan kaksi uutta liiketoimintayksikköä: Kiinteistökehitys sekä Venäjä ja Baltia.

2006

 • Sponda ostaa Kapiteelin Suomen valtiolta ja Spondasta tulee yksi Pohjoismaiden suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöistä.
 • Ensimmäiset kiinteistörahastot, First TopLux Co ja Sponda Fund I, perustetaan.
 • Citycenterin vaiheittainen uudistus käynnistetään.
 • Ensimmäinen kiinteistö ostetaan Venäjältä.

2007

 • Liiketoimintayksikköjako uudistetaan.
 • Pietariin avataan oma toimisto.
 • Venäjän toimintaa laajennetaan ostamalla kolme toimistotaloa ja kaksi maa-aluetta.
 • Yhtiön strategiaan kuulumattomia kiinteistöjä myydään 400 miljoonalla eurolla.

2008

 • Spondan toinen Venäjän toimipiste avataan Moskovaan.
 • Kiinteistörahasto Sponda Fund II perustetaan.
 • Vuosaaren sataman logistiikkakeskus sekä ennätysmäärä muita Spondan kiinteistökehityshankkeita valmistuu.

2009

 • Spondan toiminta jaetaan neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt, Kiinteistökehitys, Venäjä ja Kiinteistörahastot.
 • Strategiaa uudistetaan luopumalla Baltian kiinteistömarkkinoista strategisena kohteena. Lyhyen aikavälin tavoitteeksi asetetaan maltillinen kasvu.