Liiketoimintayksiköt

Spondan organisaatio jakautuu liiketoiminnan ja asiakastarpeiden mukaan neljään liiketoimintayksikköön: Toimistokiinteistöt, Kauppakeskukset, Kiinteistökehitys ja Kiinteistösijoitukset.

Toimistokiinteistöt

Spondan laadukkaat ja monikäyttöiset toimisto- ja liikekiinteistöt sijaitsevat kaupunkien keskeisillä paikoilla ja hyvien liikenneyhteyksien varrella Helsingissä, Espoossa, Vantaalla sekä Tampereen ja Oulun talousalueilla.
Sponda omistaa 114 toimistokiinteistöä. Niiden vuokrattava pinta-ala on yhteensä 807 000 neliömetriä ja arvo noin 2,2 miljardia euroa. (30.9.2017)

Kauppakeskukset

Spondan omistamat kauppakeskukset sijaitsevat Helsingin, Tampereen ja Oulun alueilla. Niiden vuokrattava pinta-ala on yhteensä 202 000 neliömetriä ja arvo noin 1,2 miljardia euroa. (30.9.2017)

Kiinteistökehitys

Spondan laajasta tonttikannasta löytyy useita vaihtoehtoja kaupunkien keskeisiltä paikoilta ja hyvien liikenneyhteyksien varrelta. Yhtiön kiinteistökehityshankkeiden lähtökohtana ovat asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Uudisrakennuksiin tuotetaan edistynyttä teknologiaa, ja kiinteistöt suunnitellaan ympäristötehokkaiksi ja muunneltaviksi.

Kiinteistön muuntojoustavuus on Spondalle keskeinen tekijä toimitilojen suunnittelussa. Myös rakennusten energiatehokkuus, sijainti ja ympäristösertifiointi ovat tärkeitä asioita. Uudishankkeiden suunnittelussa huomioidaan aina myös rakennuksen lähiympäristö ja ympäröivä kaupunkirakenne.

Kiinteistösijoitukset

Kiinteistösijoitukset-yksikkö vastaa kiinteistöjen myynneistä ja ostoista sekä kiinteistöihin tehtävistä investoinneista ja kiinteistöjen ylläpidosta.