Sponda lyhyesti

Sponda Oyj on toimitilojen vuokraukseen sekä kiinteistöjen kehittämiseen ja omistamiseen erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö.

Kehittämällä toimitiloista viihtyisiä ja yksilöllisiä toimintaympäristöjä Sponda luo edellytykset asiakkaidensa menestykselle. Innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja laadukkaalla kiinteistöjen ylläpidolla Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä ja toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä. Spondan toimisto-, liiketila- ja kauppakeskuskiinteistöt sijaitsevat Suomen suurimmissa kaupungeissa.
 
Sponda-konsernin sijoituskiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on noin 1,1 miljoonaa neliömetriä koostuen toimisto- ja liiketiloista sekä logistiikkakohteista. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,1 miljardia euroa (31.12.2019).