Strategia

Sponda hakee kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä sekä kiinteistöjen ostoilla ja myynneillä Suomessa.

Spondan strategian päätavoitteet ovat kannattava kasvu, portfolion aktiivinen kehittäminen ja aiempaa keskitetympi kiinteistöomistaminen. Yhtiön toiminta painottuu toimistokiinteistöihin, kauppakeskuksiin, coworking-tiloihin ja niitä palvelevaan kiinteistökehitykseen.

Alueellisesti Sponda keskittyy prime-alueille pääkaupunkiseudulle – erityisesti ydinkeskustaan ja Ruoholahteen – sekä Tampereelle. Kiinteistöomistuksen keskittäminen strategisesti tärkeille alueille, joilla Spondalla on ennestään vahva asema, antaa yhtiölle paremmat edellytykset kehittää markkinatuntemustaan ja kasvaa kannattavasti.

Strategisten linjausten lisäksi Spondan kiinteistöomistusten ja -ostojen valintaperusteita ovat muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuus, muuntojoustavuus ja hyvä sijainti keskeisillä paikoilla, julkisen liikenteen yhteyksien varrella, sekä mahdollinen kehityspotentiaali.

Strategiset painopistealueet

Spondan strategiset painopistealueet ovat asiakaskokemus ja ympäristövastuu. Spondan Energiatehokkuusohjelmaan kuuluvien kiinteistöjen energiankulutus on laskenut tavoitteiden mukaisesti. Myös kiinteistöissä syntyvästä jätteestä yhä suurempi osa päätyy hyötykäyttöön. Asiakassuhteissa Sponda pyrkii vuorovaikutteiseen kumppanuuteen. Asiakaskokemuksen kehittämistä tukevan prosessinsa avulla yhtiö pyrkii löytämään asiakkaan kannalta parhaat toimintatavat.

Ympäristövastuu on kiinteä osa kaikkea Spondan toimintaa. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää ympäristöasiantuntijuuttaan ja jakaa osaamistaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.