Tulevaisuuden ratkaisut

Sponda on tunnistanut toimintansa kannalta keskeisimmiksi trendeiksi kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen, kasvavan yhteisöllisyyden tarpeen ja digitalisoitumisen.

Kaupungistuminen

 

Vaikutus toimialaan ja Spondaan

-  Väestö keskittyy kaupunkeihin
-  Kasvukeskuksissa tarve toimitiloille ja kaupan palveluille kasvaa
-  Julkinen liikenne kehittyy

Spondan toiminta

-  Kiinteistöomaisuuden keskittäminen Helsingin ja Tampereen keskustaan sekä näiden kaupunkien kehittyville alueille
-  Kiinteistöomistukset julkisten liikenneyhteyksien varrella
-  Kiinteistöjen aktiivinen kehittäminen
-  Kaupunkien kehittäminen yhteistyössä viranomaisten kanssa 
 

Ilmastonmuutos

 

 

Vaikutus toimialaan ja Spondaan

-  Kiinteistöihin ja toimialaan kohdistuvat energiatehokkuusvaatimukset kasvavat
-  Kiinteistöt joutuvat alttiiksi sään ääri-ilmiöille
-  Energiakustannusten nousupaineet kasvavat

Spondan toiminta

-  Energiatehokas rakentaminen sekä uusissa että saneerattavissa kohteissa
-  Sään ääri-ilmiöihin varautuminen yhdessä ylläpitoverkoston kanssa
-  Ennakoivien energiasopimusten laatiminen
-  Yhteistyö asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kiinteistöjen ympäristökuormituksen vähentämiseksi
 

Yhteisöllisyys

 

Vaikutus toimialaan ja Spondaan

- Etätyön yleistyessä yhteisöllisyyttä tukevien  toimistotilojen tarve lisääntyy
- Kauppakeskusten yhteisöllinen ja viihteellinen  rooli kasvaa
 

Spondan toiminta

 - Toimistotilojen yhteisöllisyyttä tukevien ratkaisujen kehittäminen
-  Kauppakeskuskonseptien kehittäminen
-  Uuden toimitilakonseptin luominen
 

Digitalisoituminen

 

Vaikutus toimialaan ja Spondaan

-  Digitaalisen kaupankäynnin kasvu tuo haasteita ja mahdollisuuksia sekä kivijalkakauppaan että kauppakeskuksiin
-  Ostokäyttäytyminen muuttuu
-  Ajasta ja paikasta riippumaton työnteko luo uusia tarpeita toimistotyöympäristöille

Spondan toiminta

-  Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen liiketiloissa
-  Digitaalisten valmiuksien kehittäminen toimistotiloissa
-  Spondan palvelujen ja toimitilaratkaisujen kehittäminen
- Coworking-toimitilakonseptin jatkokehittäminen