Taloudellista tietoa

Sponda Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka on joukkovelkakirjojen osalta listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä. Sponda-konsernin sijoituskiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on noin 1,2 miljoonaa neliömetriä koostuen toimisto- ja liiketiloista sekä logistiikkakohteista. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,8 miljardia euroa (31.12.2018).

Sponda julkistaa vuosittain puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta sekä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen kuluneelta vuodelta kotisivuillaan. Yhtiön osavuosikatsauksia tammi-maaliskuu ja tammi-syyskuu ei enää julkisteta vuodesta 2018 eteenpäin. Sponda raportoi myös vuosittain vastuullisuustyönsä tulokset ja tavoitteet Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeiston mukaisesti.