Merkintäoikeusanti 2016

Spondan merkintäoikeusanti
Sponda Oyj:n hallitus päätti 29.2.2016 ylimääräisen yhtiökokouksen 29.2.2016 antaman valtuutuksen nojalla 220,8 milj. euron merkintäetuoikeusannin toteuttamisesta. Osakeannissa merkittiin kaikki tarjotut 56.615.092 osaketta. Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 3,90 euroa osakkeelta. Annin seurauksena Spondan osakkeiden kokonaismäärä nousi 339 690 554 osakkeeseen, ja osakkeet merkittiin kaupparekisteriin sekä Spondan osakasluetteloon 1.4.2016. Merkintäetuoikeusannista tiedotettiin 4.2.2016, 19.2.2016, 29.2.2016, 24.3.2016 ja 31.3.2016.