Sponda työpaikkana

Spondassa pääset työskentelemään monipuolisissa ja kiinnostavissa kiinteistöjen ja toimitilojen myyntiin, vuokraukseen, kehittämiseen sekä asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Meiltä löytyy myös taloushallinnon ja rahoituksen, järjestelmien kehityksen ja ylläpidon, juridiikan, viestinnän ja markkinoinnin sekä henkilöstöhallinnon ammattilaisia.

Meille henkilöstön hyvinvointi on tärkeää. Panostamme laadukkaaseen esimiestyöhön ja arvioimme sitä vuosittain. Kannustamme henkilöstöämme itsensä kehittämiseen sekä itsenäisyyteen ja aktiivisuuteen omassa työssään. Kokoonnumme myös yhteisiin koulutustapahtumiin ja tarjoamme mahdollisuuksia osallistua talon ulkopuolisiin valmennuksiin.

Meillä työssä jaksamiseen panostetaan. Spondalaisena saat kattavan terveydenhuollon, hyvät työvälineet ja -tilat. Tuemme myös henkilöstömme liikunta- ja kulttuuriharrastuksia ja aktiivinen virkistyskerhomme järjestää säännöllisesti erilaisia kulttuuririentoja henkilöstön iloksi. Henkilöstö voi taittaa työmatkansa työsuhdepolkupyörällä tai suunnata palaveriin pääkonttorimme edessä odottavalla palaveri-poniksikin kutsulla pyörällä. Vuosittain vietämme SponDayta, joka on koko henkilöstölle suunnattu virkistys- ja visiointipäivä.

Meillä hyvästä suorituksesta palkitaan. Spondalla on käytössään koko henkilöstön kattava tulospalkkiojärjestelmä.