Sponda Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Sponda Oyj               Pörssitiedote        8.6.2017 klo 13:30

Sponda Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Sponda Oyj on 8.6.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Polar Bidco S.à.r.l.:n omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on 11,77 %.

Polar Bidco S.à r.l. ("Tarjouksentekijä"), joka on The Blackstone Group L.P:n lähipiiriyhtiöiden neuvomien rahastojen omistuksessa oleva yhtiö, ja Sponda Oyj ("Sponda") ovat 5.6.2017 solmineet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen Spondan hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen ostaakseen kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat Spondan osakkeet ("Ostotarjous"). Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 5.6.2017. Ostotarjousta koskevan tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä on varannut itselleen oikeuden ostaa Spondan osakkeita ennen tarjousaikaa, sen aikana ja/tai tarjousajan jälkeen Nasdaq Helsingissä käytävässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin. Osakkeiden ostojen seurauksena Tarjouksentekijän suora omistus Spondassa on noussut 11,77 prosenttiin.

Polar Bidco S.à r.l:n omistus 7.6.2017:

  % osakkeista ja
äänistä (7.A)
% osakkeista ja äänistä rahoitus-
välineiden
kautta (7.B)
Yhteenlaskettu %-
osuus
(7.A + 7.B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja
 äänten
kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 11,77 0,00 11,77 339 690 554
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 7,50 0,00 7,50  

Tiedot liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet        
Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009006829 39 978 703   11,77  
YHTEENSÄ 39 978 703   11,77  

Sponda Oyj

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Sponda Oyj via Globenewswire