Sponda Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös
Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 250 milj. euron maksullisesta osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia yhden (1) euron nimellisarvoisia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 79.307.275 osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden päättää mahdollisesti merkitsemättä jäävien osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti private placement - järjestelyn kautta sijoittajille ja / tai osakeannin järjestäjille.
 
Yhtiökokous päätti, ettei hallitukselle 5.1.2007 annettu osakeantivaltuus kumoa yhtiökokouksen 29.3.2006 hallitukselle antamaa valtuutusta yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen, vaan tämä aikaisempi valtuutus on voimassa enintään 29.3.2007 saakka. 
 
Hallitus ehdotti osakeantivaltuutta yhtiökokoukselle Sponda Oyj:n 14.12.2006 toteuttaman Kapiteeli Oyj:n yrityskaupan rahoittamiseksi. Kauppa on rahoitettu lyhytaikaisella lainalla, joka on tarkoitus maksaa osittain takaisin osakeannilla hankittavilla varoilla.
 
Helsingissä 5. päivänä tammikuuta 2007
 
 
 
Sponda Oyj
 
Hallitus
 
 
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. (09) 6805 8202 tai 0400-402 653
 
Talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, puh. 09-6805 8206 tai 040-540 0741
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Sponda Oyj via Globenewswire