Liiketoiminnan kehittäminen

Läpinäkyvyys ja eettisyys ovat Spondan toiminnan pohja. Lisäksi tavoitteenamme on olla kiinteistöalan vastuullisin toimija ja edelläkävijä sekä jakaa osaamistamme alan kehittämiseksi. Varmistamme näiden tavoitteiden toteutumisen vastuullisuusprioriteettiemme Alan eteenpäin vieminen ja Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta avulla, Spondan Code of Conductin mukaisella toiminnalla sekä kansainvälisiä ja arvostettuja vastuullisuuden raportointeja käyttämällä.