Alan eteenpäin vieminen

Merkittävä osa työtämme on Spondan oman osaamisen ja ammattitaidon jakaminen. Tavoitteenamme on olla kiinteistöalan vastuullisin toimija ja edelläkävijä erityisesti ympäristöasioissa, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Alan eteenpäin vieminen on yksi vastuullisuusprioriteeteistamme, jonka osa-alueita ovat:

  • Aktiivinen osallistuminen kehitystyöhön kiinteistö- ja rakennusalan järjestöissä
  • Osaamisen ja ammattitaidon jakaminen
  • Oma tutkimus- ja kehitystyö

Toimialalla on paljon yhteisiä, esimerkiksi kaavoitukseen ja energiatehokkuuteen liittyviä haasteita, joita alan yritykset ja järjestöt pystyvät parhaiten ratkomaan yhteistyössä. Tekemällä yhteistyötä laajasti sidosryhmiemme kanssa pyrimme vähentämään kiinteistöalan ympäristökuormitusta, sekä edistämään alan vastuullista toimintaa ja kiinteistösektorin taloudellisen raportoinnin yhdenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Osallistumme kaupunkien kehittämiseen yhteistyössä kaupunkien, muiden kiinteistöomistajien ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Edistämme tiedon jakamista ja alan eteenpäin viemistä muun muassa luennoimalla kiinteistöalan tapahtumissa sekä oppilaitoksissa. Lisäksi Spondalla on omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, jossa kiinnitetään erityistä huomiota kiinteistöjen energiatehokkuuteen, asiakaspalvelun sujuvuuteen ja tulevaisuuden toimitilaratkaisujen luomiseen.

Sponda on aktiivisesti mukana muun muassa seuraavissa järjestöissä:

  • Green Building Council Finland (FIGBC), perustajajäsen
  • Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry, jäsen
  • Finnish Business and Society ry (FiBS ry), jäsen
  • Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, jäsen
  • Helsinki City Markkinointi ry, jäsen
  • Design District Helsinki, kannatusjäsen
  • Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteinen Ilmastokumppanit-verkosto, jäsen

Läpinäkyvä ja eettinen liiketoiminta sekä alan eteenpäin vieminen -vastuullisuusprioriteetteihin kuuluvista osa-alueista johtoryhmätasolla vastaavat talous- ja rahoitusjohtaja sekä kiinteistökehityksestä vastaava johtaja. Operatiivinen johtamisvastuu on hajautettu osa-alueesta riippuen vastuullisuuspäällikön, laatu- ja hankintapäällikön ja päälakimiehen kesken.