Spondability

Vastuullisuus on luonnollinen osa jokapäiväistä työtämme ja liiketoimintaosaamistamme.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa on saanut meillä oman, sitä kuvaavan termin Spondability. Se kattaa kaikki vastuullisuuden alueet: niin sosiaalisen, taloudellisen kuin ympäristövastuun.

Kokonaisvaltainen vastuullisuus ei synny ilman yhteistyötä, joten asiakkaamme ja muut yhteistyökumppanimme ovat avainroolissa vastuullisuutemme toteuttamisessa.

Perustan vastuullisuustyölle luo Spondan eettinen toimintaohje, Code of Conduct. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme YK:n Global Compactin kymmentä vastuullisuusperiaatetta liittyen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön sekä korruption vastaisuuteen. Raportoimme vuosittain edistymisestämme vastuullisuusperiaatteiden noudattamisessa.

SPONDAN VASTUULLISUUSKATSAUS 2019