Strategia ja prioriteetit

Vastuullisen toiminnan kehittämistä ohjaa visiomme olla kiinteistöalan luotetuin, kannattavin ja vastuullisin toimija sekä kestävän kehityksen toteuttaja.

Ympäristövastuun ja asiakaskokemuksen kehittäminen ovat Spondan strategisia painopistealueita, joiden mukaisesti liiketoimintaa kehitetään: painopistealueille on määritelty vuosittaiset tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Yhtiön johtoryhmä ja hallitus seuraavat säännöllisesti tavoitteiden täyttymistä. Edellä kuvatut painopistealueet ovat myös osa kaikkia spondalaisia koskevaa tulospalkkiojärjestelmää.

Vastuullisuusprioriteetit viitoittavat kestävää kehitystä

Olemme määritelleet kuusi vastuullisuusprioriteettia, joiden toteuttamiseen ja kehittämiseen yhtiön toiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota. Prioriteetit kumpuavat Spondan strategiasta, ja erityisesti sen asiakaskokemusta ja ympäristövastuuta koskevista strategisista painopisteistä. Prioriteettien määrittelyssä ovat olleet mukana myös Spondan sidosryhmät.

Vastuullisuusprioriteettien tarkoituksena on johtaa Spondan oman toiminnan kehitystä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Vastuullisuusprioriteettimme ovat:

Vastuullisuustyömme kehittämiseksi asetamme vastuullisuusprioriteeteillemme vuosittaiset tavoitteet, joiden saavuttamisesta raportoimme. Lisäksi johtoryhmämme arvioi vuosittain osana päätöksentekoa toimintaamme liittyviä ilmastonmuutoksen riskejä ja mahdollisuuksia.