Vastuullisuuden johtaminen

Spondan liiketoiminnan johtamiskäytännöt kattavat myös vastuullisuuden johtamiseen liittyvät toimenpiteet. Integroitu lähestymistapa kytkee vastuullisuuden jo olemassa oleviin johtamiskäytäntöihin.

Yhtiön strategian lisäksi vastuullisuuden johtamiskäytännöt Spondassa pohjautuvat eettiseen toimintaohjeeseen eli Code of Conductiin, YK:n Global Compact -periaatteisiin sekä näitä täydentäviin yhtiön sisäisiin politiikkoihin, toimintaohjeisiin sekä sitoumuksiin.

Spondan kuuden vastuullisuusprioriteetin johtaminen on hajautettu ja vastuutettu sekä johtoryhmä- että operatiivisella tasolla. Tarkemman kuvauksen vastuullisuusprioriteettien johtamisesta löydät kunkin prioriteetin kuvauksen yhteydestä. Vastuullisuustyötä ja sen kehitystä Spondassa ohjaa vastuullisuuspäällikkö.

Kokonaisuudessaan vastuullisuuden johtamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta vastaa Spondassa toimitusjohtaja. Spondan johtoryhmä käsittelee vastuullisuusasiat ja tavoitteiden etenemisen säännöllisesti. Tarvittaessa vastuullisuusasioita käsitellään myös yhtiön hallituksessa.