Vastuullisuuden sitoumukset

Vastuullista toimintaamme ohjaa yhtiön eettinen toimintaohje, Code of Conduct, sekä YK:n Global Compact -periaatteet.

Eettinen toimintaohjeemme, Code of Conduct, luo perustan Spondan vastuullisuustyölle ja sen johtamiselle, sekä sidosryhmäyhteistyölle. Toimintaohjeemme kattaa Spondan vastuullisuuden periaatteet kuten hyvän hallintotavan, vastuut ja odotukset tärkeimpiä sidosryhmiä kohtaan, läpinäkyvän liiketoiminnan, lahjonnan ja korruption vastaisuuden, ympäristövastuun sekä vastuumme työnantajana. Tavoitteenamme on olla alamme vastuullisuuden edelläkävijä ja pyrimme luomaan arvoa sidosryhmillemme jatkuvasti kiinteistökehityshankkeiden, kasvun ja yritysostojen avulla.

Suunnittelemme ja arvioimme toimintaamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmasta ja käymme liiketoimintaamme avoimesti noudattaen lakia ja määräyksiä jatkuvasti. Odotamme myös liikekumppaneidemme noudattavan näitä toimintatapoja. Nämä toimintaohjeet kulkevat vahvasti myös läpi arvojemme: innovaatio, ammattitaito ja luotettavuus. Tavoitteemme on ylittää odotukset niin asiakkaidemme, yhteiskunnan, kumppaniemme ja ympäristön näkökulmasta, tarjota parasta palvelua, sekä tuottaa aitoa lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme.

Sponda Oyj: n hallitus on hyväksynyt Code of Conductimme heinäkuussa 2019 ja sitä täydentävät Spondan sisäiset politiikat, toimintaohjeet sekä sitoumukset. Olemme myös sitoutuneet toiminnassamme noudattamaan YK:n Global Compactin kymmentä vastuullisuusperiaatetta liittyen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön sekä korruption vastaisuuteen

Raportoimme vuosittain edistymisestämme Global Compact sitoumuksen kymmenen periaatteen noudattamisessa. Raportointi on julkisesti saatavilla täällä >

Spondan Code of Conduct

YK Global Compact vastuullisuusperiaatteet:

Ihmisoikeudet
Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä
Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö
Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus
Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.