Vastuullisuuden sitoumukset

Vastuullista toimintaamme ohjaavat yhtiön eettinen toimintaohje, Code of Conduct, sekä YK:n Global Compact periaatteet.

Laadimme vuonna 2014 yhtiön eettisen toimintaohjeen, Code of Conductin, joka luo perustan Spondan vastuullisuustyölle ja sen johtamiselle, sekä sidosryhmäyhteistyölle. Toimintaohje kattaa Spondan vastuullisuuden periaatteet kuten hyvän hallintotavan, vastuut ja odotukset tärkeimpiä sidosryhmiä kohtaan, läpinäkyvän liiketoiminnan, lahjonnan ja korruption vastaisuuden, ympäristövastuun sekä vastuumme työnantajana. Code of Conduct on Spondan hallituksen hyväksymä. Code of Conductia täydentävät Spondan sisäiset politiikat, toimintaohjeet sekä sitoumukset.

Olemme myös sitoutuneet toiminnassamme noudattamaan YK:n Global Compactin kymmentä vastuullisuusperiaatetta liittyen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön sekä korruption vastaisuuteen. Sponda allekirjoitti sitoumuksen vuonna 2014. Sitoumus tukee tavoitettamme olla alamme vastuullisuuden edelläkävijä.

Raportoimme vuosittain edistymisestämme Global Compact sitoumuksen kymmenen periaatteen noudattamisessa. Raportointi on julkisesti saatavilla täällä >

Spondan Code of Conduct

YK Global Compact vastuullisuusperiaatteet:

Ihmisoikeudet
Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä
Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö
Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus
Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.