Vastuullisuusraportointi

Sponda raportoi vuosittain läpinäkyvästi kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ja tavoitteiden tuloksista. Vastuullisuusraportoinnissa noudatamme GRI tason vaatimuksia.

Vuosittaiseen vastuullisuusraportointiimme kuuluu myös seuraavat kansainväliset ja arvostetut vastuullisuuden raportoinnit:

YK:n Global Compact
YK:n Global Compact on yrityksille suunnattu maailmanlaajuinen yhteiskuntavastuualoite, jonka kymmenen vastuullisuusperiaatteen noudattamista raportoidaan YK:lle vuosittain.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark)
GRESB on maailmanlaajuinen kiinteistöalan kattava vastuullisuusraportointijärjestelmä, jossa raportoidaan muun muassa yritysvastuun johtamisjärjestelmät ja periaatteet sekä niiden implementointi ja saavutukset.

Lisäksi kuulumme Helsingin kaupungin Ilmastokumppanuusverkostoon. Raportoimme yhteistyöverkostolle vuosittain ilmastositoumuksemme tulokset.