Ympäristö

Ympäristövastuu on yksi Spondan strateginen painopistealue. Otamme ympäristövaikutukset huomioon kaikessa toiminnassamme ja kehitämme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ympäristömyönteisiä ratkaisuja.

Ympäristötyötämme toteutetaan ja johdetaan vastuullisuusprioriteettiemme Energia- ja ympäristötehokkuus ja Kiinteistöjen sijainti kautta, esimerkiksi Spondan energiatehokkuus- ja ympäristöohjelmien, kiinteistöjen ympäristösertifiointien sekä materiaalitehokkuuden kehittämisen avulla.