Kiinteistöjen sijainti

Keskitämme kiinteistöomistustamme kaupunkien keskeisille paikoille ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien äärelle, mikä auttaa vähentämään kiinteistöjen käytönaikaista ympäristökuormitusta. Kiinteistöjen sijainti on yksi vastuullisuusprioriteeteistamme, jonka osa-alueita ovat:

  • Ympäristön hyvinvoinnin huomioiminen kiinteistösijoituksista päätettäessä
  • Kiinteistöomistuksen keskittäminen kaupunkeihin julkisen liikenteen äärelle
  • Kiinteistöomistuksen keskittäminen prime-alueille
  • Investoinnit kiinteistöomaisuuteen

Saavutettavuudella suuri painoarvo kiinteistösijoittamisessa

Kiinteistöjen keskeinen sijainti on meille strateginen valinta: keskitämme kiinteistöomistustamme pääkaupunkiseudun ja Tampereen keskusta- ja kasvualueille, hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varrelle.

Spondan sijoitusstrategia on kestävä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Hyvä saavutettavuus on yhä useammalle yritykselle keskeinen tekijä toimitilapäätöksiä tehtäessä. Se nähdään sekä keinona helpottaa asiakkaiden ja työntekijöiden liikkuvuutta että mahdollisuutena vähentää työpaikkaliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Kaupunkien keskusta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen kysyntä ja vuokratasot ovat vakaampia myös taloudellisesti epävarmoina aikoina.

Sijainti on yksi toimitilarakennusten ympäristösertifioinnin kriteereistä. BREEAM® ja LEED® -sertifiointiprosesseissa huomioidaan kiinteistön käyttämän energian ja veden lisäksi muun muassa julkisen liikenteen toimivuus, vähäpäästöisille autoille ja polkupyörille varatut pysäköintimahdollisuudet ja viheralueet.

Kiinteistöjen sijainti -vastuullisuusprioriteetin johtamisesta vastaa toimitusjohtaja yhteistyössä johtoryhmän kanssa.