Ympäristöohjelmat

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa monipuolisia, asiakkaiden toiveiden ja tavoitteiden mukaisia ratkaisuja kiinteistöjen energiatehokkuuden ja ympäristömyönteisyyden lisäämiseksi. Energiatehokkuus- ja Ympäristökumppanuusohjelmamme auttavat asiakkaita löytämään parhaat ratkaisut ja toimintatavat tavoitteiden saavuttamiseksi.

Spondan kiinteistöistä lähes 90 prosenttia on mukana energiatehokkuusohjelmassa, jonka tavoitteena on kiinteistöjen energiansäästö ja hiilijalanjäljen pienentäminen yhteistyössä niiden käyttäjien kanssa.

Ohjelmaan liitetyissä kiinteistöissämme suoritetaan vuosittain energiakatselmuksia, joiden perusteella kiinteistöissä tehdään käyttötarpeiden mukaiset säädöt sekä teknistaloudellisesti kannattavat energiatehokkuusinvestoinnit.

Energiatehokkuusohjelma muodostuu seuraavista vaiheista:

  1. Energiakatselmus, jossa selvitetään kiinteistön energiankulutus sekä käydään läpi energiankäyttöön liittyvät tekniset järjestelmät.
  2. Kiinteistökohtaisten energiatehokkuustavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely energiakatselmuksen tuloksien pohjalta asiakkaiden kanssa.
  3. Toimenpiteiden vaikutusten ja tavoitteiden saavuttamisen seuranta säännöllisissä tapaamisissa asiakkaiden kanssa.

Ympäristökumppanuusohjelma pienentää ympäristökuormitusta

Ympäristökumppanuusohjelmalla pyrimme vähentämään kiinteistöjen käytöstä aiheutuvaa ympäristökuormitusta tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Energiankulutuksen lisäksi ohjelmassa otetaan laajemmin huomioon kiinteistön ja asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutukset, kuten materiaalitehokkuus, vedenkulutus sekä kiinteistön sisäympäristön viihtyvyystekijät. Myös kiinteistön ympäristötehokkuudesta viestiminen talossa työskenteleville on osa ympäristökumppanuutta. Kumppanuuden tavoitteista ja muodoista sovitaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan kanssa.