Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Sponda Oyj:llä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään (4–7) varsinaista jäsentä. Yhtiö­kokous valitsee hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuk­ses­ta ja heidät nimitetään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus valit­see keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäseninä toimivat varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2015 saakka Kaj-Gustaf Bergh (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja), Christian Elfving, Paul Hartwall, Juha Laaksonen, Leena Laitinen ja Raimo Valo.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2015 vahvistettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Juha Laaksonen, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo.

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen 16.3.2015 hallitus valitsi puheen­joh­ta­­jakseen Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajakseen Arja Talman.

Hallituksen jäsenet

vuonna 2015

Synt. vuosi

Hallituksen jäsenyys

Koulutus

Päätoimi

Päätoimen yhtiö

Osakeomistus Spondassa

(31.12.2015)

Bergh

Kaj-Gustaf

(pj)

1955

Jäsen ja pj 18.3.2013 alkaen

Diplomiekonomi,

OTK

Toimitusjohtaja

Föreningen Konstsamfundet r.f.

79 332

Elfving Christian

1947

Jäsen 18.3.2013 alkaen

KTM, MBA (Univ. of Chicago)

Toimitusjohtaja

Sigrid Juséliuksen säätiö

9 918

Hartwall

Paul

1981

Jäsen 19.3.2014 alkaen

KTM

Toimitusjohtaja

Kusinkapital Ab

6 697

Laaksonen Juha

1952

Jäsen 18.3.2013 alkaen

Ekonomi

Hallitus-ammattilainen

 

9 918

Laitinen

Leena

1970

Jäsen 19.3.2014 alkaen

KTM

Konsernijohtaja

Oy Snellman Ab

6 697

Talma

Arja

(vpj)

1962

Jäsen 2007 alkaen ja vpj 19.3.2014 alkaen

KTM, eMBA

Hallitus-ammattilainen

 

23 092

Valo

Raimo

1955

Jäsen 2011 alkaen

OTK

Toimitusjohtaja

East Office of Finnish Industries Oy

17 405

Hallitus on arvioinut, että hallituksen jäsenet Juha Laaksonen, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo ovat riippumattomia sekä yhti­östä että sen merkittävistä osakkeen­omis­tajista ja hallituksen jäsenet Kaj-Gustaf Bergh,  Christian Elfving ja Paul Hartwall ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaj-Gustaf Berghin ja Christian Elfvingin on katsottu olevan ei-riippumattomia merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen heidän hallitusjäsenyydestään Oy PALSK Ab:ssa, joka on Spondan merkittävä osakkeenomistaja. Paul Hartwallin on katsottu olevan ei riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen hallitusjäsenyydestään Hartwall Capital Oy:ssä, jonka tytäryhtiö HC Fastigheter Holding Oy Ab on Sponda Oyj:n merkittävä osakkeenomistaja.

Spondan halli­tuk­sen jäsenet edustavat laajaa kokemusta kiinteistö-, teolli­suus- ja ra­hoi­­tusaloilta sekä kaupan ­­alal­ta. Hallituksen jäsenistä on ilmoitettu tarkempia tietoja vuosikertomuksen kohdassa Hallinnointi/Hallitus/Hallituksen esittely.