Hallituksen palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. 16.3.2015 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi vahvistettiin seuraavat:

Puheenjohtaja    66 000 euroa
Varapuheenjohtaja 40 000 euroa
Muut hallituksen jäsenet  33 000 euroa

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1000 euron ja hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta.

Hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa kustakin tarkastusvaliokunnan kokouksesta.

Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkistamisesta.

Hallituksella ei ole muita palkkiojärjestelmiä. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- eivätkä toimisuhteessa yhtiöön.

Vuonna 2015 Spondan hallituksen jäsenille on maksettu palkkioita yhteensä 338 200 euroa (sisältäen vuosipalkkion ja kokouspalkkiot) seuraavasti:

Hallituksen jäsen

Vuosipalkkio, €

Kokouspalkkiot, €

Vuosipalkkioon sisältyvien osakkeiden määrä (kpl)

Palkkiot yhteensä (sis. vuosi- ja kokouspalkkiot), €

Kaj-Gustaf Bergh (pj)

66 000

13 400

6 760

79 400

Christian Elfving

33 000

7 800

3 380

40 800

Paul Hartwall

33 000

9 000

3 380

42 000

Juha Laaksonen

33 000

9 000

3 380

42 000

Leena Laitinen

33 000

9 000

3 380

42 000

Arja Talma

40 000

10 600

4 097

50 600

Raimo Valo

33 000

8 400

3 380

41 400

Koko hallituksen palkkiot yhteensä

271 000

67 200

27 757

338 200

Ajantasaiset tiedot hallituksen jäsenten osakeomistuksista Sponda Oyj:ssä löytyvät yhtiön internetsivuilta www.sponda.fi.