Hallituksen valiokunnat ja työryhmät

Hallitus nimittää keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kummassakin valiokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen.

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen tytäryhtiöistä ja joilla on riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön tuntemus. Tarkastusvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on arvioida taloudellista raportointia ja riskienhallintaa sekä käsitellä taloudellisia katsauksia. Tarkastusvaliokuntaan ovat vuonna 2015 kuuluneet puheen­joh­ta­ja­na Arja Talma ja varapuheenjohtajana Raimo Valo sekä jäseninä Paul Hartwall ja Juha Laaksonen. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä on toiminut toukokuuhun 2015 saakka Spondan talous- ja rahoitusjohtaja ja kesäkuusta 2015 alkaen Spondan toimitusjohtaja. Tarkastusvaliokunnan kokouksia oli vuonna 2015 yhteensä neljä (4) ja keski­mää­räi­nen osallistumis­pro­sentti kokouksiin oli 100 %.

Rakenne- ja palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta yhtiöstä riippumattomasta hallituksen jäsenestä. Rakenne- ja palkitsemisvaliokuntaan ovat vuonna 2015 kuuluneet pu­heen­johtajana Kaj-Gustaf Bergh ja varapuheenjohtajana Christian Elfving sekä jäsenenä Leena Laitinen. Spondan toimitusjohtaja osallistui myös rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksiin. Rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan sihteerinä on toiminut toukokuuhun 2015 saakka Spondan talous- ja rahoitusjohtaja ja kesäkuusta 2015 alkaen Spondan toimitusjohtaja. Rakenne- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on valmistella johdon nimittämis- ja palkitsemisasiat sekä strategiaan ja konsernirakenteeseen liittyvät asiat. Raken­ne- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksia oli vuonna 2015 yhteensä neljä (4) ja keskimää­räi­­nen osallistumis­prosentti kokouksiin oli 100%.