Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Spondan hallituksen jäsenten nimittämisessä ja halli­tuk­sen palkkioiden val­mis­te­lus­sa yh­tiö­kokousta avustaa osakkeenomistajien nimitystoimi­­kun­­ta.

Yhtiökokouksen 18.3.2013 asettama pysyvä osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hal­lituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimi­tys­­toimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämis­oi­keus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna 30.9. Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joi­den osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista ää­nis­­tä on suurin. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan kool­le­kutsujana toimii hallituksen pu­heen­­johtaja. Suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, jollei nimitystoimikunta toisin päätä. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 30. tammikuuta ennen varsinaista yhtiö­ko­kousta.

Kolme suurinta osakkeenomistajaa (omistusosuudet 30.9.2015 mukaan) ja heidän edustajansa nimitystoimikunnassa olivat:

  • Oy PALSK Ab, 14,89 % osakkeista ja äänistä, edustajanaan Kaj-Gustaf Bergh (s. 1955), diplomiekonomi, OTK, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f.,
  • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, 10,27 % osakkeista ja äänistä, edusta­ja­naan Pekka Pajamo (s. 1962), kauppatieteiden maisteri, johtaja, taloushallinto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma,
  • HC Fastigheter Holding Oy Ab, 10,06% osakkeista ja äänistä, edus­ta­ja­naan Ole Johansson (s. 1951), diplomiekonomi, hallituksen puheenjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab.

Nimitystoimikunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.