Ulkoinen ja sisäinen tarkastus

Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa: KHT-yhteisö sekä Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajien tehtävänä on tilintarkastuslain mukaisesti tarkastaa yhtiön ja konsernin tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto sekä antaa suoritetusta tarkastuksesta kertomus yhtiökokoukselle.

Yhtiön tilintarkastajina toimivat ajalla 1.1.–16.3.2015 KHT Esa Kailiala ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli ja varatilintarkastajana KHT Lasse Holopainen. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2015 valitsi yhtiön tilintarkastajiksi KHT Esa Kailialan ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen ja varatilintarkastajana KHT Petri Kettunen. Esa Kailiala on toiminut Sponda Oyj:n tilintarkastajana vuodesta 2013 alkaen, Kai Salli 2008-2015 ja Lasse Holopainen vuosina 2003-2004 ja vuodesta 2013 alkaen. 

Tilikaudella 2015 tilintarkastusyhteisön tilintarkastuspalkkiot olivat 176 078 euroa ja lisäksi muita asiantuntijapalveluita on ostettu tilintarkastusyhteisöltä 710 143 eurolla.  Edellä mainitut palkkiot, yhteensä 886 221 euroa, sisältävät konserniin kuuluvien yhtiöiden maksamat palkkiot.

Sisäinen tarkastus

Spondan toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja riskien hallinnan järjestämistä tarkastetaan sisäisesti. Sisäistä tarkastusta suorittaa toimeksiannosta ulkopuolinen asiantuntija. Sisäinen tarkastus raportoi toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle.