Liiketoiminta vuonna 2015

Vuonna 2015 onnistuimme strategisten tavoitteidemme toteuttamisessa hyvin. Liiketoimintarakenteen yksinkertaistaminen ja omistusten keskittäminen etenivät merkittävästi kiinteistömyyntien kautta.

Spondan taloudellinen vuokrausaste nousi vuoden 2014 lopun tasolta ja kassavirta säilyi vahvana. Saavutimme myös tavoitteemme tasaisesta osingonmaksusta ja omavaraisuusasteemme pysyi strategian mukaisesti yli 40 prosentissa. Vuoden 2015 lopussa yhtiön omavaraisuusaste oli 46 prosenttia.

Vuoden lopussa Sponda myi Blackstone Real Estate Partners Europe IV -rahastolle 38 prosentin omistuksensa vuonna 2014 perustetusta Certeum-logistiikkakiinteistöyhtiöstä sekä Vuosaaren sataman kiinteistöt. Certeum-omistus oli Spondalle strategian mukainen välivaihe, josta irrottautuminen toteutui hieman suunniteltua nopeammin ja tuotti markkinaodotuksia paremman tuloksen.

Venäjän vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta myimme keväällä 2015 Venäjältä kaksi kiinteistöä, mikä vähensi Venäjän omistustemme määrää noin viidenneksellä.

Epävarman taloustilanteen vuoksi vuokrausmarkkinat ovat pysyneet haasteellisina jo usean vuoden ajan. Markkinoilla kiinteistöjen vajaakäyttö on lisääntynyt, mutta Spondan kiinteistöjen vuokrausaste kasvoi vuonna 2015. Spondan liikevaihto vuonna 2015 oli 230,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste vuoden lopussa 87,7 prosenttia.

Kiinteistökehitys vuonna 2015

Spondan vuokratarjontaan saatiin kertomusvuoden aikana lisää uutta, vetovoimaista toimitilaa, kun Helsingin Ilmalaan valmistui kolme toimistotaloa ja Helsingin Lassilaan Estradi-toimistotalo.

Vuoden 2015 kiinteistökehityshankkeista selvästi merkittävin käynnistyi Tampereella, jonne Sponda rakennuttaa kaupungin suurimman kauppakeskuksen. Kauppakeskus Ratinan rakentaminen käynnistyi huhtikuussa 2015, ja kauppakeskus valmistuu suunnitelmien mukaan keväällä 2018.

Vuoden 2015 lopussa Spondan kiinteistökehityssalkun arvo oli 129,7 miljoonaa euroa (2014: 133,1 miljoonaa euroa). Maa-alueiden osuus salkun arvosta oli 53,8 miljoonaa euroa ja kiinteistökehityshankkeiden arvo 75,9 miljoonaa euroa.