Spondability

Vastuullisuus on olennainen osa strategiaamme ja jokapäiväistä toimintaamme: siten vahvistamme Spondan pitkäaikaisia toimintaedellytyksiä. Kokonaisvaltaisesta lähestymistavastamme viestii termi Spondability.

Spondan strategisille painopistealueille – ympäristövastuu ja asiakaskokemuksen johtaminen – on asetettu vuosittaiset tavoitteet ja määritelty keskeiset toimenpiteet. Yhtiön johtoryhmä ja hallitus seuraavat tavoitteiden saavuttamista ja toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti.

Kannustamme myös henkilöstöämme ympäristövastuun ja asiakaskokemuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä kaksi painopistealuetta ovat osa kaikkia spondalaisia koskevaa tulospalkkiojärjestelmää.

Spondalla on kuusi vastuullisuusprioriteettiä, joiden avulla pyrimme saavuttamaan strategiset tavoitteemme. Raportoimme vuosittain prioriteettien tavoitteista ja niiden saavuttamisesta.  Voit lukea lisää prioriteeteistämme vuosikertomuksen Toiminta ja tulokset -osiosta:

Lisäksi Sponda arvioi toimintaansa liittyvien ympäristö- ja ilmastonmuutosriskien uhkia ja mahdollisuuksia vuosittain tehtävässä riskikartoituksessa.

Vastuullisuuden sitoumukset

Spondan eettinen toimintaohje, Code of Conduct, luo perustan Spondan vastuullisuustyölle ja sen johtamiselle sekä sidosryhmäyhteistyölle. Code of Conduct on hyväksytty yhtiön johtoryhmässä sekä hallituksessa.

Sponda allekirjoitti vuonna 2014 YK:n Global Compact aloitteen ja sitoutui toiminnassaan noudattamaan sen kymmentä vastuullisuusperiaatetta liittyen ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan. Raportoimme vuosittain toimenpiteistä ohjelman periaatteiden saavuttamiseksi.

Spondan eettinen toimintaohje sekä YK:n Global Compact -aloite sisältävät sitoumuksemme korruptiovastaisuuteen. Eettinen toimintaohje on sidosryhmien saatavilla myös  Spondan verkkosivuilla.