Strategia

Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöjä Helsingissä ja Tampereella. Haemme kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä ja kiinteistöjen ostoilla Suomessa.

Spondan strategian päätavoitteet ovat liiketoimintarakenteen yksinkertaistaminen, aiempaa keskitetympi kiinteistöomistaminen sekä kannattava kasvu. Liiketoimintarakenteen yksinkertaistamiseksi Sponda luopuu Venäjä-liiketoiminnoista, logistiikkakiinteistöistä sekä Turun kiinteistöomistuksesta 1–3 vuoden sisällä. Kiinteistöomistusta keskitetään prime-alueille pääkaupunkiseudulle – erityisesti ydinkeskustaan ja Ruoholahteen – sekä Tampereelle.

Kiinteistöomistuksen keskittäminen strategisesti tärkeille alueille, joilla Spondalla on ennestään vahva asema, antaa meille paremmat edellytykset kehittää markkinatuntemustamme ja kasvaa kannattavasti.

Spondan liiketoiminnan kehittämisen strategiset painopistealueet ovat asiakaskokemus ja ympäristövastuu.

Strategian toteuttaminen vuonna 2015

Myydyt ja ostetut kohteet

 • Sponda myi Blackstone Real Estate Partners Europe IV -rahastolle 38 prosentin omistuksensa Certeum-logistiikkakiinteistöyhtiöstä sekä Vuosaaren satamassa sijaitsevat kiinteistöt.
 • Venäjällä Sponda myi Moskovassa sijaitsevan Solnechniy II -nimisen kauppakeskuksen sekä Bakhrushina House -nimisen toimistotalon Horizon Properties Ltd:lle.
 • Sponda vähensi kiinteistöomistustaan Turussa, ja vuoden 2015 lopussa Sponda omisti kaupungissa vain yhden kiinteistön.

Kiinteistökehitys

 • Tampereen keskustaan rakennettavan Ratinan kauppakeskuksen rakennustyöt käynnistettiin huhtikuussa 2015. Kauppakeskuksesta tulee kaupungin suurin, ja se valmistuu vuonna 2018.
 • Oulussa Sponda ryhtyi kesällä 2015 rakennuttamaan liikekiinteistöä urheilukauppa XXL:n käyttöön. Kohde on valmis loppukeväästä 2016.
 • Helsingin Pieni Roobertinkatu 9:ssä Sponda aloitti uudenlaisen, käyttäjälähtöisen cowork-palvelukonsepti Mothership of Workin (MOW) rakennuttamisen syksyllä 2015. MOW avattiin helmikuussa 2016.

Jälleenrahoitus ja muut rahoitusjärjestelyt

 • Sponda sopi huhtikuussa Danske Bank Oyj:n kanssa 115 miljoonan euron vakuudettomasta 5-vuotisesta lainasta. Sopimuksella jatkettiin vastaavan suuruista erääntynyttä lainaa huhtikuuhun 2020 saakka.
 • Toukokuussa Sponda laski liikkeeseen 175 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Viisivuotinen laina erääntyy toukokuussa 2020.
 • Marraskuussa Sponda allekirjoitti 80 miljoonan euron syndikoidun luottolimiittisopimuksen. 5-vuotinen sopimus on vakuudeton. Sillä jatkettiin marraskuussa 2015 erääntynyttä 150 miljoonan euron vastaavaa nostamatonta luottolimiittiä.

Liiketoiminnan kehitys: vastuullisuus, ympäristö ja asiakaskokemus

 • Sponda sai kiinteistöalan yritysten vastuullisuutta vertailevassa GRESB-tutkimuksessa jo kolmatta vuotta peräkkäin Green Star -tunnustuksen. Spondan pistemäärä nousi edellisvuodesta 17 prosenttia.
 • CDP Climate -vertailussa Sponda oli vuonna 2015 Pohjoismaiden paras luokassa Financials ja nousi ensimmäistä kertaa Nordic Climate Disclosure Leadership -tasolle. Raportointia koskevia pisteitä yhtiö sai 99/100 ja päästöjen hallintaa mittaavassa indeksissä arvosanan A-, asteikolla A–E.
 • Spondan asiakastyytyväisyys, nettosuositteluindeksi ja sopimusten uusimisprosentti nousivat edellisvuodesta. Asiakastyön tulokset ovat parantuneet, ja niille asetetut sisäiset tavoitteet ylitettiin.
 • Spondan omistamalle, keväällä 2015 valmistuneelle Estradi-toimistotalolle myönnettiin LEED Platina® -ympäristösertifikaatti. LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) on kansainvälisesti tunnettu ja laajasti käytössä oleva rakennusten ympäristöluokitus, jonka myöntää U.S. Green Building Council (USGBC). LEED-platina® on ympäristöjärjestelmän korkein taso.