Sponda vuonna 2016

Vuonna 2016 bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan Suomessa 1,2 prosenttia. Luvussa on nousua edellisvuoteen verrattuna, sillä vuonna 2015 Suomen bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jäävän pieneksi (0,2 %). Talouden lähtiessä nousuun Sponda odottaa kysynnän kiinteistömarkkinoilla lisääntyvän varsinkin kasvualueilla Helsingissä ja Tampereella.

Helmikuussa 2016 Sponda ilmoitti kuuden prime-kiinteistön ostosta Helsingin keskustan Forum-korttelista. Kauppa sisältää sekä Forumin kauppakeskuksen että toimistokiinteistöjä. Yrityskauppa jatkaa Spondan strategiaa kasvattaa kauppakeskus- ja toimistokiinteistöjen osuutta portfoliosta ja samalla keskittää kiinteistöomistuksia entisestään prime-alueelle Helsingin ydinkeskustaan.

Spondan toiminnan painopisteet vuodelle 2016:

  • Kasvattaa taloudellista vuokrausastetta vuoden 2015 lopun tasosta (87,7 %).
  • Jatkaa ydinliiketoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myyntejä sekä ydinliiketoimintaan kuuluvien kiinteistöjen ostoja.
  • Ylläpitää tasaista osingonmaksukykyä.
  • Aloittaa vähintään yksi uusi kiinteistökehityshanke. Kussakin kehityshankkeessa tavoitteena on säilyttää 15 prosentin kehityskate.

Taloudelliset tavoitteet

Spondan pitkän aikavälin tavoite on pitää yhtiön omavaraisuusaste yli 40 prosentissa. Vuoden 2015 lopussa omavaraisuusaste oli 46 prosenttia (2014: 41). Sponda jakaa osinkona noin 50 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta kuitenkin ottaen huomioon taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet.

Näkymät vuodelle 2016 (4.2.2016)

Nettotuotot

Sponda arvioi nettotuottojen olevan 152–168 miljoonaa euroa vuonna 2016. Arvio perustuu yhtiön näkemykseen ostojen ja myyntien toteutumisesta sekä vuokrauksen kehityksestä kuluvan vuoden aikana.

EPRA Earnings (Oikaistu operatiivinen tulos)

Sponda arvioi yhtiön oikaistun operatiivisen tuloksen (EPRA Earnings) olevan 82–98 miljoonaa euroa vuonna 2016. Näkymä perustuu nettotuottojen kehitykseen ja yhtiön arvioon rahoituskulujen kehityksestä.