Spondan arvoketju

Sponda tuottaa aktiivisella kiinteistökehityksellä ja kiinteistöjen ostoilla ja vuokrauksella arvoa omistajilleen, asiakkailleen sekä ympäröivälle yhteiskunnalle ja yhteisöille.

Arvon tuottaminen perustuu Spondan erilaisiin pääomiin, joihin Sponda laskee henkilöstönsä ja tarvittavien luonnonvarojen lisäksi myös taloudellisen, tuotannollisen, älyllisen ja sosiaalisen pääoman, joka yhtiöön on keskittynyt. Vastuullinen toimintatapa vahvistaa yhtiön kannattavuutta ja pitkäaikaisia toimintaedellytyksiä luoden arvoa myös tulevaisuudessa.

Spondan keskeisimpiä vahvuuksia ovat muun muassa parhaisiin sijainteihin keskittyvä ja hajautettu kiinteistöportfolio, johtava kiinteistökehitystoiminta sekä ammattitaitoinen henkilöstö. Näiden ansiosta Sponda pystyy tarjoamaan asiakkailleen viihtyisät, turvalliset ja energiatehokkaat toimitilat.