Toimitusjohtajan katsaus

Sponda Oyj: Toimitusjohtajan katsaus 2015 from Sponda Plc on Vimeo.

Kiinteistömarkkinoiden kehitys vuonna 2015 oli kaksijakoista. Ulkomaisten rahastojen aktivoituminen piristi kiinteistöjen ostokysyntää. Toimijoiden lukumäärä markkinoilla lisääntyi, ja kiinteistöt vaihtoivat omistajaa vauhdikkaammin kuin vuotta aiemmin. Toisaalta talouden pitkittynyt taantuma on heikentänyt vuokrauskysyntää toimitilamarkkinoilla, laskenut markkinavuokria ja nostanut kiinteistöjen keskimääräisiä vajaakäyttöasteita sekä toimisto- että liikekiinteistöjen markkinoilla.

Spondan vuokraustoiminnan tunnusluvut olivat kuitenkin positiivisia vuonna 2015. Onnistuimme haasteellisessa markkinatilanteessa pitämään toimistokiinteistöjemme vuokrausasteet tasaisina. Toimistomarkkinoilla Spondan strategisesti tärkeisiin alueisiin kuuluva pääkaupunkiseutu, erityisesti ydinkeskusta ja Ruoholahti, on edelleen haluttu alue. Positiivista oli myös kauppakeskustemme vuokrausasteen nousu vuoden 2014 tasosta.

Sponda keskittää kiinteistöomistustaan

Ostokysynnän voimistuminen edisti myös Spondan strategiaa, jonka mukaan pyrimme keskittämään kiinteistöomistuksemme yhä tiukemmin pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöihin. Loppuvuonna 2015 myimme sekä Vuosaaren sataman kiinteistöt että osuutemme edellisvuonna perustetusta Certeum-logistiikkakiinteistöyhtiöstä. Onnistuimme myös vähentämään strategiamme mukaisesti kiinteistöomistuksiamme Venäjällä.

Helmikuussa 2016 ilmoitimme kuuden prime-kiinteistön ostosta Helsingin keskustassa. Kauppaan kuuluu Forumin kauppakeskus ja toimistokiinteistöjä. Yrityskauppa sopii täydellisesti strategiaamme keskittää kiinteistöomistustamme Helsingin ydinkeskustaan sekä lisätä kauppakeskus- ja toimistokiinteistöjen osuutta portfoliossamme.

Tavoitteenamme oli aloittaa vuoden 2015 aikana ainakin yksi uusi kiinteistökehitysprojekti, ja keväällä käynnistimmekin Tampereen keskustassa kauppakeskushankkeen. Kauppakeskus Ratinasta tulee valmistuessaan kaupungin suurin kauppakeskus. Noin 240 miljoonan euron investointi käsittää yhteensä noin 53 000 neliömetriä liike- ja palvelutilaa sekä yli 150 liikettä. Kauppakeskus valmistuu suunnitelmien mukaan keväällä 2018. Rohkeaa ajattelua edustaa myös Helsingin Pieni Roobertinkadulle helmikuussa 2016 avattu Mothership of Work eli MOW, joka on uudenlainen, yhteisöllinen cowork-toimitila.

Spondan uudisrakennuskohteista vuonna 2015 valmistuivat Helsingissä Ilmalaan ja Lassilaan rakennetut toimistotalot. Lisäksi teimme mittavia perusparannus- ja ylläpitoinvestointeja, joiden ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme yhä laadukkaampia tilaratkaisuja. Investoimme viime vuonna yli 37,8 miljoonaa euroa olemassa olevan kiinteistökantamme kunnostamiseen ja ajanmukaistamiseen.

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöä

Digitalisaation ja kaupungistumisen kaltaiset suuret trendit muuttavat yritysten toimintanäkymiä yhä nopeammin ja tekevät tulevaisuuden ennustamisesta entistäkin vaikeampaa, mutta ainakin vuosi 2016 näyttää Spondan kannalta varovaisen myönteiseltä. Suomen talouden odotetaan lähtevän hitaasti kasvuun, mikä lisää kysyntää varsinkin kasvualueilla Helsingissä sekä Tampereella.

Vastuulliset toimintatavat ovat strategiamme ja liiketoimintamme ytimessä. Niiden avulla turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytyksemme. Sponda on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia periaatteita.

Toimisto- ja liiketila-asiakkaidemme toimintaympäristö elää koko ajan, ja me teemme parhaamme vastataksemme muutoksiin. Hyvän kiinteistökannan lisäksi meillä on kykyä ja kokemusta muuttaa toimitiloja asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Tästä kuuluu iso kiitos henkilöstöllemme, jonka korkea ammattitaito ja halu ajatella asioita myös toimialan totuttujen käytäntöjen ulkopuolella ovat tärkeimmät menestystekijämme.

Haluan kiittää myös asiakkaitamme hyvästä ja hedelmällisestä kumppanuudesta ja osakkeenomistajiamme heidän Spondaa kohtaan osoittamastaan luottamuksesta. Uskon, että vuosi 2016 on meille kaikille entistä suotuisampi.

Kari Inkinen
toimitusjohtaja